Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Næstkommanderende til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland


Næstkommanderende til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Er du en erfaren og handlekraftig mellemleder? Har du analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og voksenpædagogiske evner? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende?

Så har Beredskabsstyrelsen Sydjylland en seniorsergentstilling som næstkommanderende i en deling til besættelse fra den 1. juni 2023 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland opretholder et døgnberedskab I Syddanmark samt uddanner årligt ca. 100 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sydjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.

Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland består af et godt team. Medarbejderne er engagerede og kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører Beredskabsstyrelsen Sydjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.
Om stillingen
I fører for delingens fravær, vil du skulle fungere som afløser for denne. Dit arbejde spænder over en række opgaver, hvor du sammen med føreren for delingen, vil stå for den daglige planlægning og ledelse i delingen, for både befalingsmænd og værnepligtige.

Dine arbejdsopgaver, vil primært bestå af:
• Planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af uddannelsen af værnepligtige og frivillige.
• Undervisning under indtægtsdækket virksomhed både inden for og uden for almindelig arbejdstid.
• Undervisning af frivillige primært i weekender.
• Medvirke til at sikre, at værnepligtsuddannelsen opleves anvendelig, interessant og tidssvarende af de værnepligtige.
• Deltage i den tværgående øvelsesaktivitet.
• Indgå i udrykningsvagten som vagthavende samt kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Din profil passer, hvis du kan sige ja til flere af nedenstående punkter:
• Du er uddannet som sergent (mellemleder) i Beredskabsstyrelsen.
• Har en fuld Militær Akademiuddannelse eller tilsvarende.
• Er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid.
• Kan bevare overblikket i en presset hverdag.
• Er god til planlægning.
• Har blik for detaljen og kan se løsninger frem for begrænsninger.
• Brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister.
• Er indstillet på at leve op til Beredskabsstyrelsen Sydjyllands værdisæt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Uddannelseschef Jacob Bolwinkel på telefon +45 72 85 22 50.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Ansættelsen er fra 1. juni 2023 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent