Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer i planlægningssektionen ved Stab 2. Brigade (genopslag)


Operationsofficer i planlægningssektionen ved Stab 2. Brigade

Har du et ønske om at bestride en krævende og spændende operativ stilling, så vil planlægningssektionen (G5) glæde sig til at byde dig velkommen.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter, med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres forud for deployering til en række missioner.

Planlægningssektionens faste del består af en chef (kaptajn på uddannelsesaftale), en næstkommanderende (kaptajn), to operationsofficerer (kaptajner), en operationsbefalingsmand (seniorsergent) og en stabshjælper (korporal). Sektionen har samtidigt en reserviststruktur, der spejler den faste del, samt indeholder yderligere en sagsbehandler (kaptajn) og fem stabshjælpere (Konstabelgruppen).

Sektionen udfører blandt andet opgaver inden for følgende områder: Operationsplanlægning i det fulde opgavespektrum i relation til brigadens indsættelser på øvelser eller i rammen af nationale operationer.
I det daglige gennemføres udarbejdelse af brigadens årsbefaling, som former brigadens udvikling. Planlægning og udformning af direktiver for langsigtet uddannelsesvirksomhed og samarbejde i brigaden. Tværgående aktivitetsplanlægning og -opfølgning samt ressourcetildeling og efterfølgende resultatstyring.

Geografisk er 2. Brigades hovedkvarter placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Om stillingen
Tjenesten ved planlægningssektionen er udviklende, relevant og varierende, og dagligdagen er præget af et godt arbejdsmiljø med humor, tæt samarbejde og et til tider højt arbejdstempo.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er vigtig for sektionen, og vi lægger vægt på en gensidig fleksibel tilgang til tjenesten, hvor der er god mulighed for fleksibilitet i forhold til din work/life-balance, samt muligheden for fx at læse Master i Militære Studier eller Operations- og Føringsuddannelse. Du vil derfor i høj grad få indflydelse på din dagligdag og herigennem mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsningen og tilstedeværelse.


Stillingen som operationsofficer giver dig mulighed for at styrke din operative profil, samt virke som sagsbehandler i en niveau III myndighed.
Du vil få førstehåndskendskab til operationer på brigadeniveau, samt stor mulighed for at sætte dit eget præg på brigadens opgaveløsning. Du vil samtidigt få indsigt i - og erfaring med - samarbejdet med Hærkommandoen og på tværs af Hærens myndigheder.

I dit operative virke indgår du i brigadens planlægningscenter, hvor du skal arbejde med udformningen af brigadens operationsplaner i tæt samarbejde med den øvrige stab. Herunder skal du medvirke til udviklingen af brigadens standardprocedurer for stabsarbejdet i rammen af C2IS.

Du skal i den daglige tjeneste favne mange områder og forskelligartede opgaver, som ofte skal følges over længere tidsperioder. Eksempelvis planlægning og koordinering af uddannelsesaktiviteter i kommende år, i samarbejde med Hærkommandoen og brigadens bataljoner.

Ud over de faste opgaver i sektionen vil der forventeligt komme nye opgaver, som ligger uden for dit kompetencefelt. Du vil naturligvis blive støttet af sektionens dygtige, arbejdsomme og hjælpsomme kolleger, samt den store erfaring som er samlet i brigadestaben. Indføringen i dine opgaver vil derfor ske gennem løbende oplæring, uddannelse og sparring i det daglige.
Om dig
Du er kaptajn med operativ erfaring fra Hærens enheder, gerne fra bataljonsstabsniveauet eller evt. fra andre myndigheder. Du anvender dine erfaringer til velfunderede overvejelser – både operative og opgavespecifikke - samt udfærdigelse af skriftlige produkter, der kan om-sættes i praksis.
Er du premierløjtnant og er optaget eller i gang med Føringskursus, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Du er analytisk stærk, helhedsorienteret og besidder gode samarbejds- og kommunikations-evner. Dette kommer til udtryk i en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, der sætter dig i stand til at gennemføre langsigtet planlægning, med en høj grad af faglighed, og holde et godt overblik.

Samtidig er du forudseende, opsøgende og koordinerende i forhold til dine arbejdsområder internt i brigadestaben og i forhold til brigadens bataljoner. således støtter du sektionen i at gribe og løse sine opgaver og herigennem brigadestabens samlede opgaveløsning.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden er det en fordel, at du har kendskab til systemerne C2IS, WorkZone og eMTEP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i sta-ten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelses-forløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enhe-der i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbeva-rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er 2. Brigades hovedkvarter på Gardehusarkasernen, Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajn Henrik Cederbye,
chef for Planlægningssektionen ved 2. Brigade (2BDE-G5-01) på telefon 7283 3051.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er 10. april 2023. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 15-16 efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

"OM 2. BRIGADE - 2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
"


Læs mere om forsvaret på www.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent