Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnihjælper til 3 HRUKMP ved 2 Logistikbataljon, Trænregimentet (genopslag)


Kompagnihjælper til 3 HRUKMP ved 2 Logistikbataljon, Trænregimentet (genopslag)

Er du systematisk, detaljeorienteret, vild med kasser, faste rammer og administration? Så skal du skynde dig at søge stillingen som kompagnihjælper ved 3 HRUKMP.
Om os
Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Uddannelsen udgør den mellemliggende fase efter værnepligten og forud for indtræden i stående styrke.

Kompagniets opgave er at uddanne og ikke mindst danne fremtidens professionelle soldater – basale soldatermæssige færdigheder og funktionsuddannelse vil her afspejle tyngden af uddannelsen, men kompagniets ambition er at levere helstøbte soldater, befalingsmænd og officerer, som er klar til at indgå i 1 Logistikbataljons og for så vidt resten af Hærens operative enheder.
Om stillingen
Opgaven som kompagnihjælper i 3 HRUKMP favner bredt, hvorfor man vil opleve en stor berøringsflade med hele kompagniet, BTN-staben såvel som personelforvaltningen ved TRR. Der vil opleves at have mange bolde i luften og kontinuerligt sideløbende opgaver i gang.

Opgaverne vil i overvejende grad have administrativ karakter – stillingen ses primært som kompagnibefalingsmandens administrative hjælper.

Administrative opgaver kan være;
- Håndtering af ETAB, bookinger, indkvartering.
- Udarbejdelse såvel som vartning af KMP-lister.
- Håndtering af Teamsite herunder opdatering af organisationsoversigter.
- Oprettelse og styring af FIIN-konti for KMP medarbejdere.
- Udlevering af og styring med KMP nøgler, ID-kort, skabe og lign.
- Oprettelse og styring af KMP arbejdstidsplanlægningsværktøjer.
- Kontrol og styring af KMP KTP.
- Jf. KMPBM bestemmelser håndtering af KMP arbejdstid.
- Jf. KMPBM bestemmelser udarbejdelse af vagtplaner.
- Jf. KMPBM bestemmelser oprettelse af rejser.

Desuden omfatter stillingen;
- Planlægning af KMP-aktiviteter/arrangementer.
- Indgåelse i momentstyrken på udvalgte øvelsesaktiviteter.
Om dig
Du er konstabel.

Du er energisk, opsøgende og balancerer mellem at være opgave- og relationsorienteret. Du kan arbejde struktureret og holde styr på mange bolde i luften på samme tid, mens du ligeledes formår at fastholde og udvikle gode relationer i rammen af KMP, BTN og ved TRR.

Du har gode kommunikative færdigheder, da du skal tale på vegne af kompagniet – både i skrift og tale.

Du har stærke IT færdigheder – specielt Excel og Outlook er et krav.

Det er samtidig et krav, at du er i besiddelse af et B-kørekort – C-kørekort er ikke et krav men ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 3 Hærens Reaktionsuddannelses Kompagni, kaptajn Frederik Rold på telefon 25 37 18 81.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent