Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører/forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved Gardehusarregimentet


Sektionsfører/forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved Gardehusarregimentet

Brænder du for forsyningstjeneste? Kan du organisere, har du overblik og kan du varetage den daglige ledelse af en forsyningssektion? Kan du sige ja til det, er du måske den oversergent vi står og mangler som sektionsfører/forsyningsbefalingsmand ved Gardehusarregimentet i Slagelse.
Om os
Forsyningssektionen er underlagt stabskompagniet ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Her hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne.

Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod, at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Forsyningssektionen består for uden dig, af fagligt stærke medarbejdere som brænder for forsyningstjenesten.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF). Stabskompagniet indgik ligeledes i VJTF beredskabet i 2017, og senes NFP beredskab 2022 der blev aktiveret til Letland som resultat af Ruslands invasion af Ukraine.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kompagniet har været udsendt til ISAF 5 og 11, OIR 7, KFOR 43A og senest til Letland på NFP-1.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af Forsyningssektionen med dertil hørende opgaver indenfor ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver. Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Sideløbende med din rolle som sektionsleder, bliver du også den hovedansvarlige forsyningsbefalingsmand. Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i stabskompagniet. Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef, næstkommanderende, delingsfører og/eller skydelærer.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.

Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet. Hvorfor du skal være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig oversergent, eller sergent på uddannelsesaftale.

Det er et krav, at du tidligere har arbejdet i funktionen som forsyner i en underafdeling i en periode på mindst 6 måneder.

Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat.

Du har DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus og taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270). Ligeledes skal du have gennemgået ADR kursus og kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Som person er du faglig dygtig inden for forsyningsfaget. Du er dygtig til at håndtere pres, da tempoet i forsyningssektionen og stabskompagniet er højt, og du evner at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt. Du er omstillingsparat og du evner at føre forsyningssektionen under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt som understøtter kompagniets behov.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Anders Bagger Nieburg på telefon 25 66 48 02 eller på mail GHR-1B-000A@MIL.DK, eller kompagnibefalingsmanden, SSG Freddy Hansen på telefon 41 38 52 32 eller på mail GHR-1B-001A@MIL.D.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 11. april 2023, men ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende eller i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

11.04.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent