Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Næstkommanderende og assisterende Quality og Safety Manager ved Aviation Safety ved Air Control Wing


Næstkommanderende og assisterende Quality og Safety Manager ved Aviation Safety ved Air Control Wing

Brænder du for ledelse, flyvesikkerhed og kvalitetsledelse, så er du et godt bud på vores nye næstkommanderende i Aviation Safety ved Air Control Wing.
Om os
I Air Control Wing har vi samlet både flyvesikkerhed, kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i samme sektion, da der er god synergi imellem de tre områder. Som næstkommanderende
vil du få dit daglige virke i Aviation Safety sektionen, som består af et Quality Element, med fokus på arbejdsmiljø og kvalitetsledelse og et Safety Element, med fokus på flyvesikkerhed. Aviation Safety er en mindre sektion med stor fokus på arbejdsglæde, humor, godt samarbejde og trivsel.
Om stillingen
Som næstkommanderende for Aviation Safety, referer du direkte til chefen for Aviation Safety og har ansvaret for den daglige driftsledelse af sektionen. Dette er både håndtering og ledelse af sektionens interne møder og udarbejdelse af sektionens driftsplan, årshjul og budget.

Derudover vil du, alt efter dine kompetencer og erfaringer, indgå i undersøgelser og sagsbehandlingen af afvigelser inden for flyvesikkerhed. Du vil deltage i arbejdet med at opdatere, udarbejde og implementere Quality og Safety Management Systems og deltage i interne audits ved Air Control Wing. Du vil fungere som Porteføljemanager og opretholde et overblik over igangværende projekter, støtte med beslutningsgrundlag i f.h.t. prioritering af projekter og sikre at Air Control Wing har de nødvendige kompetencer inden for projektledelse.

Endelig vil du have en rolle i at være med til at skabe en tydelig og positiv sikkerhedskultur ved Air Control Wing, hvor alle medarbejdere aktivt er med til at skabe en sikker arbejdsplads.

Stillingen er geografisk forankret på Flyvestation Karup, men der skal forventes rejseaktiviteter i mindre omfang.
Om dig
Du er kaptajn eller alternativt en premierløjtnant som er klar til ledelsesmæssige udfordringer på næste niveau. Er du premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale som skal gennemføres inden udnævnelse.

Det vil være en fordel hvis du har en operativ baggrund som eksempelvis Fighter Allocator eller Master Controller, men kommer du med en teknisk baggrund og et godt indblik i Air Control Wings operationsvilkår og luftoperationer vil du også passe i stillingen.

Du er nysgerrig af natur og kan agere tillidsfuldt og empatisk. Du forstår at kommunikere i både skrift og tale, så dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt skinner igennem. Du vil komme til at skulle stå for selvstændig sagsbehandling så gode analytiske evner er en fordel.

Det vil være en fordel, at du har erfaring med Flyvesikkerhedssystemer og kvalitetsledelse og et plus hvis du har en uddannelse inden for eller erfaring med projektledelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chef for Aviation Safety, major Christian Biering, mail ACW-AS-001@MIL.DK eller telefon 72 84 59 59

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfrist er 26. marts 2023 og samtaler afholdes umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller hurtigst muligt herefter

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM AIR CONTROL WING - Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medar-bejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medar-bejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
"
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

02.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent