Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører / Operationsbefalingsmand, til stabsdelingen ved 1 ISRBTN Varde (genopslag)


Sektionsfører / Operationsbefalingsmand, til stabsdelingen ved 1 ISRBTN Varde.

Brænder du for taktik og operationer, og vil du gerne arbejde med operationer og praktiksnær føringsvirke i ramme af en stabsdeling?
Så har du nu mulighed for at komme med på holdet, der opfylder 1. Brigades efterretningsbehov.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen er garnisoneret på Varde kaserne.

Bataljonen bidrager desuden betydeligt til udvikling af kapaciteter og enheder i relation til den feltmæssige efterretningstjeneste i rammen af 1. Brigade

Bataljonen består af en stab, stabsdeling, all source intelligence cell og tre underafdelinger med kapaciteter til elektronisk krigsførelse, unmanned arial systems (droner) og jordbaseret opklaring.

Bataljonen består til daglig af ca. 250 medarbejdere, hvoraf ca. 150 er garnisoneret i Fredericia. Ved operativ indsættelse tilgår desuden en opklaringseskadron fra Bornholm.

Vi er en moderne og innovativ enhed med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme, gensidig respekt og samarbejde præger en dynamisk hverdag.

ISRBTN virke kendetegnes ved at vi er de første, der indsættes, og de sidste der forlader kampen.

Vi indhenter, bearbejder og formidler essentielle efterretninger til tiden og i den bedst mulige kvalitet.

Vores efterretninger er kritiske for brigadens planlægning og evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger i operationer.

Vi indhenter overalt på kamppladsen – også dybt i fjendens rum.

Vi er altid indsat, så andre kan opbygge kampkraften. Vi er robuste og løser opgaven uanset vilkår. Vi tager ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det, vi har.
Og - vi accepterer en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden.
Om stillingen
Føringssektionen består af fem befalingsmænd hvor tre er oversergenter og to er sergenter, her til er der en korporal og syv konstabel.

Når bataljonen er indsat, er sektionens fem pansrede mandskabsvogne opdelt med et fremskudt KSN og to operationscentre, som danner grundstammen i bataljonens primære føringsinstallationer.

Som Sektionsfører/operationsbefalingsmand har du en plads på en af de fem PIR V, hvorfra du bidrager til sektions planlægning og udførsel af aktiviteter herunder forskydninger, sikring, reorganisering af bataljonens føringsinstallationer.

Du kender bataljonens kapaciteter hvorved du også hjælper med at indsætte sektions personel til hjælp for staben.

Du indgår i et team med høj faglighed, og bringer din erfaring i spil for at understøtte sektionens opgaveløsning.

I garnisonen bidrager du til planlægning af stabsdelings uddannelse og aktiviteter efter direktiv fra stabsdelingsføreren.

Dine primære arbejdsopgaver i dagligdagen vil være, afhængig af dine fag kompetencer, som faglærer at indgå i uddannelseskoordination og gennemførelse af uddannelse på tværs af stabsdelingen og bataljonen.

Du ved, at ISRBTN er de første der indsættes og de sidste, der forlader kampen, så du brænder for at skabe de bedste vilkår og rammer for sektionen– både under operativ indsættelse og i den daglige uddannelse.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har en operativ profil.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra bataljonsniveauet herunder C2IS og BMS samt er omskolet til PIR V.

Du er tydelig i din kommunikation på skrift og i tale, begge på både dansk og engelsk.

Du er villig til at gennemføre nødvendig efteruddannelse eller ”on-the-job-training” i relation til stabsdelingen.

Erfaringer fra internationale operationer er en fordel.

Som sektionsfører står du stærkt på de grundlæggende principper: Faglighed, Rollemodel og Mandskabsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Kim Hentze på tlf. 41 93 47 07 eller mail EFR-1B-S30F@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. april 2023. Samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

02.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent