Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Messegast i kabyssen med stor interesse for førstehjælp til Søværnets inspektionsskibe


Marinekonstabel, medarbejdere i kabyssen med stor interesse for førstehjælp til Søværnets inspektionsskibe

Kan du lide en arbejdsdag, hvor du ikke nødvendigvis kender hele indholdet på forhånd? Har du ønske om at arbejde som førstehjælper, hvor dine kompetencer og færdigheder er afgørende for dine kollegaer?
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne. Vi udfører patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne omkring Færøerne og Grønland. Underpatruljering af farvandende i Nordatlanten har vi blandt andet til opgave at udføre opgaverne i fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder og meget andet.

Som en del af Søværnets sejlende styrke deltager vi også i øvelser med flere samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere er både de lokale myndigheder og andre NATO-lande.

Vi er en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen yder en professionel indsats med en meget høj faglig stolthed.
Om stillingen
Dine dagligdagsopgaver er at deltage i det daglige arbejde i kabyssen. I kabyssen vil en del af arbejdsopgaverne være at klargøre måltider sammen med skibets kokke, oprydning og afvaskning af service efter alle måltider.

Du vil også have øvrige opgaver i forhold til skibets operative opgaver. Din funktion i skibets operative opgaveløsning vil hovedsaligt være inden for området førstehjælp. Her vil du fungere som junior medic, som er den første person, der på stedet behandler en tilskadekommen.

Du vil gennem din tjeneste gennemføre uddannelse i førstehjælp på flere niveauer. Disse uddannelser vil give dig gode kompetencer, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at fortsætte i Søværnet som SANIT eller i det civile erhvervsliv som ambulanceredder, sygeplejerske, læge eller andet inden for sundhedssektoren.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du vil gennemføre et kursus i avanceret førstehjælp (junior medic), som giver dig gode kundskaber i almindelig førstehjælp og stor indsigt i behandling af akut-skader.
Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Personeladministrationsbefalingsmand, Chefsergent Lars Hoel, 1E-ST-BS01@MIL.DK telefon 72 85 32 14.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. marts 2023. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.03.2023

Indrykningsdato

02.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent