Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Helhedsorienteret, selvstændig og moderne leder søges til Vedligeholdelsesområde Frederikshavns HR- og personaleadministrative element.


Helhedsorienteret, selvstændig og moderne leder søges til Vedligeholdelsesområde Frederikshavns HR- og personaleadministrative element

Brænder du for HR og personeladministration og trives du i en hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel? Har du stærke relationelle kompetencer, og formår du at skabe effektiv opgaveløsning af høj kvalitet?

Så er stillingen som elementleder i Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab lige noget for dig.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en relativt ny niveau II myndighed i Forsvaret, som består af Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt er vi ca. 1600 medarbejdere.

Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel støtter vi Forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.

”Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab” er et administrativt fællesskab med ansvaret for at understøtte Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes personaleadministration.
Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab (VAF) består af en central administrationssektion og seks decentrale elementer, der i rammen af et virtuelt fællesskab har til opgave at varetage den daglige personeladministration indeholdende blandt andet tids- og rejseregistrering samt –afregning, støtte til rekrutterings- og udvælgelsesprocesser, bemanding, kursusbooking og generelle HR opgaver samt stedlig støtte for myndighedens områdechefer.

VAF består af ca. 35 medarbejdere med bred erfaring fra både den civile og militære del af vedligeholdelsestjenesten. Hvert decentralt element består af en elementleder, to til tre administrative medarbejdere og en kontorelev og refererer til den centrale administration i Brabrand.

Vi prioriterer en professionel og initiativrig tilgang til vores arbejde, og vi sætter en ære i at levere service af høj kvalitet til såvel medarbejdere som chefer.
Arbejdsmiljøet er præget af en uformel omgangstone, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden i mål.
Om stillingen
Som elementleder ved VAF Frederikshavn bliver du ansvarlig for at understøtte både den lokale personeladministration og det administrative fællesskab.

Du bliver elementleder for to erfarne administrative medarbejdere samt en kontorelev. Du bliver desuden nærmeste administrative sparringspartner for den lokale områdechef. I forlængelse heraf bliver du en integreret del af den lokale ledelse ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, hvor du ud over dine ledelsesmæssige opgaver i relation til dit personale, skal rådgive, vejlede og støtte områdechefen efter behov. Stillingen kræver endvidere et tæt samarbejde med de øvrige elementledere i VAF om opgaveløsning i det virtuelle opgavefællesskab.

Din funktion refererer direkte til sektionschefen i det administrative fællesskab i Brabrand, og du vil være ansvarlig for at implementere centralt udstukne retningslinjer i dit lokale ansvarsområde, herunder også selvstændigt videreudvikle elementet i en moderne retning.

Overordnet er det dit ansvar, at elementet løser dets to overordnede kerneopgaver, som er generel personeladministration og lokal stedlig brugerkontakt. Førstnævnte opgave består af alt fra tids- og rejseregistrering samt -afregning til generelle HR opgaver. Den anden opgave indebærer stedlig brugerkontakt og ad hoc støtte til områdechefen samt rådgivning og vejledning af værkstedsledere og medarbejdere i dit elements ansvarsområde.
Om dig
Du er kontoruddannet og har gennemført akademiuddannelse i ledelse eller anden ækvivalerende uddannelse. Du har en solid erfaring med ledelse og administration fra ansvar IV eller myndighedsniveau III.

Du har en udpræget evne til at arbejde selvstændigt og træffe lokale beslutninger under hensyntagen til de centralt besluttede principper og retningslinjer. Dette er vigtigt, fordi dit element er decentralt placeret i forhold til din nærmeste chef. Derfor er det også essentielt, at du evner at navigere i krydsfeltet mellem centrale beslutninger og lokale ønsker og behov.

Du har en professionel indstilling til dit arbejde med lyst til kontinuerlig personlig og faglig udvikling. Du formår at tilpasse din ledelsesstil afhængig af situationen, hvor du som rollemodel, formår at skabe gode resultater gennem dine medarbejdere.

Du har et udpræget helhedssyn, arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er entydig og letforståelig, både i forhold til ledelsen såvel som øvrige medarbejdere.

Du er servicemindet og omstillingsparat. Desuden forventes det, at du besidder særligt stærke relationelle evner, da du vil indgå i arbejdsrelationer på tværs af geografi og niveauer.

Slutteligt trives du i en foranderlig hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Dit faste tjenestested er Frederikshavn.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Martin Sønderby på telefon 2870 2736.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.
 
Ansøgningsfristen er den 28. marts 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
 
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
 
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
 
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.03.2023

Indrykningsdato

01.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent