Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabsofficer til operations- og planlægningssektionen (S35) i staben ved Efterretningsregimentet (genopslag)


Stabsofficer til operations- og planlægningssektionen (S35) i staben ved Efterretningsregimentet

Ønsker du at bruge dine kompetencer inden for planlægning, sagsbehandling og stabsarbejde?
Trives du som stabsofficer og sagsbehandler i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver fleksibilitet, fremsynethed, selvstændighed samt helhedsforståelse?
Nyder du at have en stor kontaktflade ved såvel regimentet som foresatte myndigheder?

Så er du den profil vi efterspørger og opfordrer dig til at søge stillingen som stabsofficer ved operations- og planlægningssektionen ved Efterretningsregimentet.
Om os
Efterretningsregimentet, som favner hovedparten af Hærens efterretningskapaciteter, består af en regimentsstab,1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon, idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.
Efterretningsregimentets enheder er, med undtagelse af Elektronisk krigsførelseskompagniet (EWKMP) garnisoneret på Varde Kaserne, idet sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

EFR er en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor der hersker et dynamisk og operativt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone. Vi lægger vægt på frihed under ansvar og skaber rum til individuel udvikling.
Vi løser opgaverne rettigdigt, i gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning.

Operations- og planlægningssektionen er i dagligdagen overordnet ansvarlig for at koordinere regimentets kapaciteter i forhold til regimentets samlede opgaveportefølje og Hærens prioriteringer. Herudover bidrager sektionen til løsning af regimentets opgaver i krise og krig, hvor sektionens personel indgår i regimentets operationscenter, når Hærkommandoen opstiller Nationalt Land Operativt Center.
Om stillingen
Du er hovedsagsbehandler på Efterretningsregimentets Årsbefaling (Handlingsprogram), ligesom du bidrager til udvikling af regimentets aktivitets- og kursusoversigt, hvilket kræver et godt kendskab til regimentets opgaver og enhedernes muligheder for løsning af disse.

Du er primær sagsbehandler i relation til opstilling af efterretningsregimentets bidrag til beredskaber, bidrag til internationale operationer og støtte til nationale operationer.

Implementering og drift af HTK ved Efterretningsregimentet, herunder forhold i relation til den militære sikkerhedstjeneste er du ligeledes områder, som du er primær sagsbehandler på.

Du er ansvarlig for koordinering af regimentets deltagelse i eksterne aktiviteter eller aktiviteter, som går på tværs af regimentets enheder/kapaciteter, herunder er du ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af regimentets samvirkeoversigt.

Du bidrager til udvikling af produkter i relation til opgaverne i forbindelse med regimentets indgåelse i den nationale forsvarsplanlægning, herunder er du ansvarlig for udvikling af regimentets plankompleks og SOP/SOI, ligesom du er ansvarlig for, at personellet i regimentets krisestab har de rette kompetencer.

Som stabsofficer ved regimentsstaben vil du tillige få en række selvstændige sagsområder, poster i projekt- og arbejdsgruppe og undervisning inden for Efterretningsregimentets ansvarsområde, ligesom du kan indgå i regimentets kontrolteams.
Om dig
Du er kaptajn eller major (M322) og klar til at gøre stabstjeneste samt sætte dit præg på udviklingen af staben ved Efterretningsregimentet.

Du har en solid gelederfaring som officer, gerne på både underafdelings- og bataljonsniveau, og du må gerne have gjort tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til efterretningstjeneste eller nogle af regimentets specialer.

Du er selvstændig og analytisk tænkende, danner dig hurtigt et overblik over større og komplekse opgaver samt formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer.

Du formulerer dig kort og præcist i skrift og i tale, ligesom du overholder givne terminer uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger, og trives godt med bredde rammer og med et ansvarsområde, der stiller krav om en resultatsøgende, dynamisk, selvstændig og vedholdende indsats.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, igesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende ved Efterretningsregimentet, oberstløjtnant Karsten Jørgensen på telefon 72 82 90 02 / mail: efr-ti-ch@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 16. april 2023. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.¨

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.04.2023

Indrykningsdato

01.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent