Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sergent til mission support elementet i Eskadrille 723 - genopslag


Sergent til mission support elementet i Eskadrille 723, Heicopter Wing Karup - genopslag

Er du interesseret i missionsplanlægning for maritime helikoptere og kan du godt lide at arbejde i et lille team af specialister?
Har du erfaring med Anti Submarine Warfare (ASW) eller kunne du godt tænke dig at blive specialist inden for dette område?
Kunne du godt tænke dig at blive en del af en eskadrille med stærk korpsånd, der lever af at løse opgaver rundt om i verden med MH-60R Seahawk helikoptere? Så er du måske vores nye missions support specialist med fokus på ASW.
Om os
Eskadrille 723 løser operative opgaver både nationalt og internationalt med et af forsvarets mest avancerede operative platforme – MH-60R Seahawk. De nationale opgaver består primært af suverænitetshævdelse i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland ombord på søværnets Thetis-klasse, hvor der udføres eftersøgning og redning (SAR), fiskeri- og havmiljøinspektion, samt hjælp til politi og lokalsamfund. Eskadrillen deltager i internationale øvelser og operationer ombord på søværnets fregatter af Absalon eller Iver Huitfelt klassen, hvor Seahawken er en vigtig del af fregatternes opgaveløsning inden for de sømilitære doktriner. Eskadrillen har fornyeligt deltaget i internationale operationer i Hormuzstrædet, Adenbugten og anti-piraterioperationer i Guineabugten ved Vestafrika. Eskadrillen er i en konstant udvikling og vil snart få tilført materiel, våben og uddannelse for at kunne indgå i anti-ubådsoperationer, hvormed eskadrillen går en spændende fremtid i møde.
Om stillingen
Mission support elementets (MSE) vigtigste opgave er, at understøtte eskadrillens operationer, ude som hjemme, i et godt samarbejde med de operative besætningsmedlemmer i et engageret og professionelt miljø.

MSE består af en leder (oversergent), en mellemleder (sergent) med speciale i ASW og 2 mission support medarbejdere (konstabler).
Som mellemleder og mission supportmedarbejder med speciale i ASW, kommer du primært til at have to funktioner:
- At være drivkraften i mission support elementet (MSE) ved indfasningen af ASW, herunder varetage administrationen af ASW funktionerne i vores Joint Mission Planning System (JMPS). JMPS er et af de vigtigste redskaber for, at ESK 723 kan opererer med Seahawken og dermed udnytte dens sensorer optimalt.
- At tage del i ledelsen af elementet og bidrage til udviklingen af elementet. Herunder støtte leder MSE med planlægning, fordeling af opgaver og den generelle drift af elementet og eskadrillens planlægningsfaciliteter.

Herudover vil du også skulle deltage i undervisning af de operative besætninger i brugen af JMPS, når du har opnået de rette kompetencer.
Du kan forvente en del oplæring og kurser i ind- og udland, samt på sigt deltagelse i øvelser og sejlads med søværnets skibe efter behov. Din dagligdagen vil primært være i eskadrille 723 i Karup.
Om dig
Du er sergent eller erfaren konstabel med bestået GSU afprøvning.
Du kan sikkerhedsgodkendes til HEM.
Du er god til at arbejde i små teams og trives i en support funktion, hvor hverdagen kræver overblik og tempoet til tider kan være højt ifm. forestående udsendelser af helikoptergrupper.
Du udviser initiativ, kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt håndtere flere opgaver på én gang.
Du er interesseret i at lære nye ting og god til at tilegne dig ny viden.
Du har flair for at arbejde med IT og god til at sætte ting i systemer for at understøtte en god planlægningsproces.
Du er fleksibel og god til at samarbejde på flere niveauer.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en operativ enhed med missionsplanlægning eller har operativ baggrund i søværnet med kendskab til ASW.
Du har gode dansk og engelskkundskaber, både i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal/seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Ole Gregersen, ESK 723 leder O-SEK på mail: HW-723-OS001@mil.dk, telefon 728 43961 / 2480 5646.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 26. marts 2023
Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

01.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent