Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

F-35 ISSM


Information System Security Manager til special program afdelingen i Flyverkommandoen

Flyverkommandoen søger en Information System Security Manager til den nyoprettede Special Program Afdeling, med det overordnede ansvar for informationssikkerheden omkring F-35 kapaciteten.
Om os
Flyverkommandoen er en niveau II myndighed, og er dermed overordnet ansvarlig for underlagte
myndigheder; Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization.

Foruden disse samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser
under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion og to divisioner samt Aviation Safety, Special Program og et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under
hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.

Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.
Om stillingen
Som Information System Security Manager er du den primære ansvarlige for F-35 cyber- og informationssikkerheden, herunder at etablere og vedligeholde det samlede nationale informationssikkerhedssystem jævnfør F-35 programmets såvel som nationale standarder.

Du vil som Information System Security Manager have det faglige ledelsesansvar for alle F-35 programmets Information System Security Officers, på tværs af Forsvaret.

Som Information System Security Manager vil de konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatte, men er ikke begrænsede til, at:

- Være overordnede ansvarlig for udarbejdelse af cyber- og informationssikkerhedsmæssige policies, planlægning, implementering og udførelse af risikostyring, samt at gennemføre evaluering og kvalitetssikring af sikringsforanstaltninger relateret til cyber- og informationssikkerhed i F-35 programmet.

- Have ansvaret for at opretholde den operationelle sikkerhedsprofil for alle informationssystemer tilknyttet F-35 kapaciteten.

- Have ansvaret for at implementere F-35 sikkerhedspolitikker i overensstemmelse med national såvel som F-35 programmæssige retningslinjer, bestemmelser, lovgivning m.m.

- Have ansvaret for at strukturere, opbygge og gennemføre interne audits i forhold til informationssikkerheden.

- Udføre obligatoriske sikkerhedsopgaver relateret til informationssystemer på alle klassificerede informationssystemer, herunder konfiguration af klassificerede såvel som ikke klassificerede informationssystemer, og sikrer, at systemer installeres, konfigureres, sikres, drives, vedligeholdes og bortskaffes i overensstemmelse med F-35 programsikkerhedspolitikken.

- Anvende viden om informationssikkerhedspolitik, procedurer og arbejdsgange til at udvikle, implementere og vedligeholde et sikkert netværksmiljø.

I stillingen som Information System Security Manager vil der være behov for en kontinuerlig tæt koordination med nationale såvel som internationale samarbejdspartnere inden for F-35 miljøet. Der vil være behov for gode engelskkundskaber i det en del af den daglig koordination foregår med internationale samarbejdspartnere. Ligeledes skal der i stillingen forventes at være tjenesterejser til udlandet.

Yderligere, skal der forventes at være en del efteruddannelse for at kunne varetage det fulde opgavekompleks som Information System Security Manager.
Om dig
Vi forestiller os, at du er officer med gennemført videreuddannelsestrin II, master i militære studier (MMS) for militære ledere eller anden relevant uddannelse på Masterniveau, suppleret med relevante moduler fra Master i Militære Studier. Er du en major på M322 niveau med evt. erfaring inden for sikkerhedsområdet opfordres du ligeledes til at søge stillingen. Såfremt du er en erfaren kaptajn med stærke ledelsesmæssige kompetencer, kan du også komme i betragtning til stillingen, såfremt du er i gang med MMS eller anden relevant uddannelse på Masterniveau.

Det forventes, at du har erfaring med stabstjeneste fra enten niveau I eller niveau II, gerne inden for områder der relatere sig til den militære sikkerhedstjeneste, herunder særligt informationssikkerhed.

Bredt kendskab til Flyvevåbnets og Forsvarets opgaveløsning samt erfaring med arbejdet med komplekse problemstillinger er en fordel.

Det er vigtigt, at du er nysgerrig på ny viden, og har en udadvendt profil. Derudover er proaktivitet vigtigt for succes i jobbet og en udpræget interesse og naturligt flair for systematik og evne til at følge op i en kompleks opgaveløsning.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.

Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for cyber- og informationssikkerhedsområdet.

Du har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.

Erfaring med projektledelse vil være en fordel.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.

Du er tryg ved ansvaret for opgaver, hvor dine handlinger og beslutninger kan få konsekvenser mange år frem.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til kampflyoperationer eller operativ forståelse generelt.

Endeligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med F-35 kampflyprogrammet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte Kasper på tlf.: 7281 1627.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er d. 24. marts 2023. Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stilingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre (NAOC), en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

01.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent