Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsgaster Sea Combat (KI) til fregatten NIELS JUEL


Kampinformationsgaster Sea Combat (KI) til fregatten NIELS JUEL

Er du energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL to kampinformationsgaster til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemførte i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. I 2022 gennemførte vi Danish Sea And Readiness Check (DANSARC) som afsluttedes med gennemførsel af forløb German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Kampinformationsgaster (KI’ere) udgør en vigtig del i Operationsrummet, og tjenesten omfatter udvikling og KI fagligt arbejde i højt tempo. SC beskæftiger sig primært med områderne overvågning af overfladetrafikken og anti-ubådskrig.

I forbindelse med daglig tjeneste forestår du i samarbejde med de øvrige KI’ere og befalingsmænd vedligeholdende træning og undervisning indenfor specialet og bidrager til den fortsatte udvikling af enhedens O-rum. Desuden indgår du i tørnen som vagtmand i havn.
Til søs fungerer du i forbindelse med øvelser og operationer som en del af bemandingen af O-rummet og billedopbygning.

Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte medarbejder med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine fremtidige ønsker.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

For Niels Juel vil fokus det kommende år være træning og indsættelse i NATO stående flådestyrke (SNMG1). SNMG1 deltager i løbet af 2023 i flere øvelser rundt i verden, blandt andet Joint Warrior ved Skotland, Dynamic Mongoose ved Island og Northern Coasts I Finske bugt.
Om dig
Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. Der er ikke konkrete ønsker om tidligere tjenestested, men erfaring fra 2. eskadre er at foretrække. Der stilles høje forventninger til evner og flair for lige dele samarbejde og gennemslagskraft, og du ser nye opgaver som udfordringer og ikke forhindringer.
Du er omstillingsparat og klar til at påtage de udfordringer, der ligger i fregattens fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale,

Du trives i en energisk og ambitiøs hverdag, hvor engagement og godt humør vægtes højt. Du skal være indforstået med at en ansættelse i 2. Eskadre kan medføre en omskiftelig hverdag, hvor tjenesteplanen kan ændre sig med kort varsel. Der er ikke konkrete ønsker om tidligere tjenestested, men erfaring fra 2. Eskadre er at foretrække.

Krav:
• Gennemført SBU eller BTS.
• Gennemført forudsætningsskabende funktionsuddannelse Kampinformation (TAC 540)
• Kan godkendes til HEMMELIGT.

Ønskeligt:
• Sejladserfaring fra 2. Eskadre
• Gennemførsel af diverse KI-faglige kurser
• HTML basis uddannelse.

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Kampinformation på Niels Juel (LEKI) Oversergent Martin Tage Falk Jensen på mail: 2E-NIJU-LEKI@mil.dk.
Alternativt kan du kontakte Kampinformationsbefalingsmand på Niels Juel (KIB) Sergent Anders Otte på mail: 2E-NIJU-KIB@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2023 og samtaler forventes afholdt mellem den 13. Stillingen er til besættelse 15. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

01.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent