Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Flymekaniker med fastnøgle i næsen og let til smil søges til Seahawk Maintenance Flight ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Flymekaniker med fastnøgle i næsen og let til smil søges til Seahawk Maintenance Flight ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du uddannet flymekaniker og har du lyst til at arbejde med Danmarks Maritime helikopterkapacitet nr. 1? Seahawk Maintenance Flight søger netop nu en dygtig flymekaniker til snarlig ansættelse ved Maintenance dokken, som er én af vores to dokke.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev oprettet d. 1. januar 2020 ved sammenlægning af vedligeholdelsesorganisationer på tværs af Forsvaret, og har brug for kvalificerede teknikere i vores fortsatte udvikling.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse i Brabrand. Herunder er Vedligeholdelsesafdeling Luft (VA LUFT), der består af ca. 650 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og som omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, Vedligeholdelsesområde Aalborg og Vedligeholdelsesområde Karup (VOKAR), hvor du vil blive ansat i sidstnævnte.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.

Seahawk Maintenance Flight udfører Base Maintenance, der er delt op i en Maintenance dok og en Phase dok. Groft forklaret udfører Maintenance dokken teknisk vedligehold der er kalendertidsstyret og Phase dokken udfører teknisk vedligehold der er flyvetimestyret. Resten lærer vi dig!

Seahawk Maintenance Flight under VOKAR tilbyder en dynamisk arbejdsplads, med en bred række opgaver. Seahawk Maintenance Flight understøtter Eskadrille 723 (ESK 723) der en del af Helicopter Wing Karup (HW). ESK 723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på et af Søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på Søværnets skibe. ESK 723 opgaver spænder fra suverænitetshåndhævelse, eftersøgning og redning, fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet. Til disse opgaver understøtter Seahawk Maintenance Flight med personel og teknisk vedligehold.
Om stillingen
Den ledige stilling er i Seahawk Maintenance dok. Du bliver en del af et team på 14 smilende kolleger, der samarbejder om at udføre kalendertidsstyret teknisk vedligehold. Vi kan tilbyde et job, hvor du er med til at gøre en forskel og skabe forudsætningen for at Seahawk kapaciteten kan indsættes let, hurtigt og effektivt.

Som flymekaniker ved Maintenance dok deltager du i eftersyn, hvor det forventes, at du både kan arbejde selvstændigt, samarbejde med resten af teamet og tager ansvar for dine opgaver. Ud over dette, vil der i forbindelse med stillingen være udlandsrejser, ofte til Nordatlanten, for at lave eftersyn på helikopteren der primært er indsat sammen med Søværnets enheder.

Det forventes at man på sigt, efter relevant kompetenceudvikling, skal deltage i en-to togter om året med ESK 723. Et togt er i gennemsnit tre-fire ugers sejlads med Søværnet, hvor man indgår i en mindre helikoptergruppe, der står for vedligeholdelsen af MH-60R Seahawk helikopteren.
Om dig
Vi forventer, at du har en faglig uddannelse som flymekaniker (B1). Erfaring med helikoptervedligeholdelse er ønskeligt.

Dertil kan du begå dig på dansk og engelsk i skrift og tale. Selvom dine primære opgaver er på værkstedet, forventer vi, at du har et grundlæggende PC-kendskab. Kendskab til SAP er ønskeligt.

Du er fleksibel og kan samarbejde, men du skal også kunne arbejde selvstændigt, være faglig grundig i udførelsen af opgaverne og kan finde ud af at arbejde efter devisen ”frihed under ansvar”.

Det er ønskeligt, at du har kørekort til kat. B.

Militær baggrund er ønskelig – det kan være aftjent værnepligt eller tidligere militær ansættelse. Har du ikke militær baggrund, skal du gennemgå Flyvevåbnets Basisuddannelse som en del af din indledende ansættelse.

Maintenance dokken er præget af stærk sammenhold, let til smil og latter samt et knaldgodt kammeratskab i- og uden for arbejdstiden. Vi arbejdet efter devisen ”Et arbejde du ikke vil hjem fra”. Det forpligter!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært flyverkonstabel, flyveroverkonstabel eller flyverspecialist stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commander Kaptajn Søren Plejdrup på 72 84 34 60 eller mail FVT-V-AKM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 12. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. juni 2023 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.04.2023

Indrykningsdato

28.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent