Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Officer til Søværnskommandoens Operationssektion N3


Officer til Søværnskommandoens Operationssektion N3

Vil du være med til at sikre, at Forsvaret kan løse sine opgaver og træne i farvandene omkring Danmark? Så er du måske vores nye sagsbehandler.
Om os
Vi, Planlægningselementet N35, er en del af Operationssektionen N3, og vi udvikler de overordnede rammer for overvågningen og kontrollen med de danske farvande og det maritime beredskab. Vores primære ansvarsområde er det maritime område, men som en del af Danmarks samlede beredskab koordinerer og planlægger vi myndighedsindsatsen bredt med andre offentlige myndigheder og bl.a. den civile energisektor.
Vi er en sektion på fem medarbejdere, en chef og fire sagsbehandlere. Den interne tone i elementet og afdelingen som helhed, er fri og uformel og med vægt på, at vores produkter er af høj kvalitet og leveres til tiden. Hjemmearbejde kan, efter en indkøringsperiode, aftales i en vis udstrækning.
Om stillingen
Dit primære ansvar bliver i samarbejde med de øvrige N-sektioner i SVK samt eskadre- og skolestruktur at sikre planlægning af og rammer for udførelse af Søværnets opgaver i nationalt farvand, så den gennemføres hensigtsmæssigt og efter planen. Du kommer til at varetage sagsbehandling, der relaterer sig til fordeling af havressourcer i dansk EEZ og den koordination, som løber imellem diverse afdelinger i FKO.
Herudover bidrager du til sagsbehandling i forhold til en bred vifte af andre myndighedsopgaver med snitflader til andre bidragsydere til den samlede maritime myndighedsudøvelse. Du får ansvar for at tilsikre, at aktiviteter på det danske søterritorie, f.eks. tilladelser i forbindelse med erhvervs- eller forskningsmæssige aktiviteter på søterritoriet bliver udformet, så Forsvaret til stadighed kan løse vores opgaver.
Som led i samarbejdet med andre myndigheder såvel nationalt som internationalt, må du påregne enkelte rejsedage.
Du skal desuden indgå i CTF 420 Battle Watch Officer (BWO) rutiner, hvor du kan forvente, at skulle gå BWO vagt (24 timers tjeneste) i Karup ca. 2 gange i måneden
Om dig
Du ønsker at komme i Søværnskommandoen og få stabstjeneste, som yderligere udbygger dine kompetencer fsva. stabsrutiner, FKO sagsbehandling og kommunikation med interne og eksterne myndigheder i Danmark og de omkring liggende lande. Du er uddannet officer og har gennemført VUK eller er erfaren PL der ønsker at blive klar til M321 niveauet. Du har gode samarbejdsevner, og vi forventer, at du selv flager udfordringer i opgaveløsningen op, og at du kan håndtere konkret og konstruktiv feedback på dit arbejde. Din erfaring fra tidligere sejlende tjeneste kan være af både teknisk og operativ karakter. Det kan dog være en fordel, hvis du har erfaring fra den nationale farvandsovervågning, primært fra maritime indsatsenheder eller som vagthavende officer ved de maritime overvågningscentre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Michael Tolstrup, fko-sv-n371@mil.dk på tlf.: +45 72812053

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. maj 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM SØVÆRNSKOMMANDOEN - Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
"

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

27.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent