Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Instruktør til Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (Hvims)


Instruktør af sergentgruppen til Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (Hvims)

Er du sergent med de rette kvalifikationer og holdninger og har du flair for at undervise, samt kan du lide at have med mennesker at gøre, så er her et spændende job som instruktør ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).
Om os
CMS er et kompetencecenter som er underlagt Søværnskommandoen og er geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS er kompetencecenter inden for områderne idræt, redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, havari og lækstopning, CBRN, sanitet, håndvåben, Maritime Force Protection og Bording. CMS har ansvaret for uddannelser og træning inden for en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.
Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).
For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

CMS afdeling i Hvims kerneopgaver er grundlæggende havari og lækageforståelse, brandbekæmpelse i maritimt miljø, imødegåelse af skader forårsaget af atomare, biologiske og kemiske våben (CBRN-våben), samt maritim sanitetstjeneste. Alle enkeltdele trænes i sammenhæng efter den organisationsmodel, som skibene i Søværnet er organiseret efter.

Vi har et velfungerende samarbejde med tilsvarende centre i Norge og Sverige. Derudover er CMS involveret i træningen af danske enheder i Tyskland og England, ved henholdsvis det tyske havaritræningscenter og det engelske Flag Officer Sea Training i regi af DOST.
Om stillingen
Som sergent i Havarielementet, vil dine daglige arbejdsopgaver primært omfatte teoretisk og praktisk undervisning af CMS kursister inden for fagområderne Brand og Grundlæggende havari og lækageforståelse, iværksætte og kontrollere mindre vedligeholdelsesopgaver, samt deltage som SEA RIDER på Søværnets enheder.
Du skal løbende gennemgå og optimere det nuværende uddannelsesmateriale, samt kompetenceudvikle dine egne evner inden for fagområderne.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi forventer af dig, at du har lysten og evnen til at lære fra dig af den erfaring, du allerede har erhvervet i Søværnet og af den viden, som du vil opnå i tjenesten ved Hvims.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, men det er endnu vigtigere, at du kan fungere som en del af et hold – Hvims er en lille arbejdsplads, hvor mange opgaver løftes i fællesskab.

Ønskeligt:
• Du har sejlende erfaring fra Søværnet og gerne fra enheder, som har været igennem DOST.
• Er røgdykkeruddannet i Søværnet.
• Grund- og funktionsuddannelse fra Beredskabsstyrelsen/civilt beredskab.
• Holdlederuddannelse fra Beredskabsstyrelsen/civilt beredskab
• ”Sort” svendebrev.

Har du ikke nogle af ovenstående punkter, skal du ikke lade dig afskrække, det kan være, at det netop er din profil, vi søger.

Stillingen henvender sig til sergenter fra Søværnet, men er du konstabel og har branduddannelserne grund- og funktionsuddannelse (brand) samt holdleder, er der også potentiale for dig i stillingen.
Er du konstabel, er det et krav, at du har bestået optagelsesprøven til sergent.

Det er væsentligt, at du er i god fysisk form, da mange arbejdsdage foregår i branddragt i varmt miljø.

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Basiskrav
Blåt bevis
Godkendt til røgdykning
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Thomas Fisker, telefon 728 55909 eller på SC-CMS-MS10@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. april 2023. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvims, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

27.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent