Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vil du være en del af en skarp våbensektion som automatiktekniker på Søværnets inspektionsskibe? (genopslag)


Vil du være en del af en skarp våbensektion som automatiktekniker på Søværnets inspektionsskibe? (genopslag)

Har du passion for teknik og interesse i at arbejde med større våbensystemer? Og har du lyst til faglig og personlig udvikling samt garanti for uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel?

Så er du måske en af vores nye automatikteknikere til 1. Eskadres inspektionsskibe.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og hævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc. Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.
Om stillingen
Som automatiktekniker i 1. Eskadres inspektionsskibe indgår du i en besætning med højt til loftet og får stor mulighed for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fællesskab på tværs af skibets øvrige besætningsmedlem-mer.

”Noget af det bedste ved at være automatiktekniker på et Inspektionsskib er sammenholdet. Der er mange super gode kolleger, og der er altid hjælp at hente til alle opgaver. Selvom man ofte er væk hjemmefra i længere perioder, så har man det sjovt sammen ombord!”

Dagene kan blive udfordrende, når platformen er påvirket af vejrmæssige forandringer, men vi garan-terer, at du får unikke oplevelser og spændende opgaver, hvor du er med til at gøre en forskel.

”Jeg har aldrig fortrudt at starte som automatiktekniker i Søværnet. Der er mange muligheder for spændende opgaver ud over de daglige normale opgaver. Det er ikke mange værksteder i land der kan tilbyde arbejde i forbindelse med helikopterflyvning, gummibådssejlads, røgdykning eller våbentræ-ning.”

Vi tilbyder dig en alsidig hverdag og udvikling med mulighed for at udbygge din faglige viden som speci-alist eller udvikle dine kompetencer hen imod at blive sergent.

Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver indebærer følgende områder:

• Vedligeholdende arbejde og reparationer på skibets våbensystemer, hvor særligt kanonen og an-dre større ildledelsessystemer har det primære fokus

• Tæt samarbejde med skibets elektronikteknikere og skibets øvrige besætningsmedlemmer på tværs af faglighed og personelgrupper

• Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år
Om dig
Vi forestiller os, at du har gennemført en grunduddannelse i Søværnet, og har du ikke det, starter du din ansættelse med at gennemføre denne, inden du begynder ombord.

”Som automatiktekniker i Søværnet har du en særlig rolle ombord på skibet. Det er dig, der har den faglige baggrund og efteruddannelse, som gør det muligt at vedligeholde og betjene våbensystemerne ombord. Det er super fedt at have en specialistrolle og være en vigtig del af teamet.”

Uanset om du har gennemført en grunduddannelse i Hæren eller Flyvevåbnet, klæder vi dig godt på til opgaven gennem et omskolingsforløb af kortere varighed.


Du trives i en selvstændig rolle med en ansvarsfyldt hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 1. Eskadre personelbefalingsmand Chefsergent Lars Hoel, 72 85 32 14, 1E-ST-BS01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. marts 2023. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt..

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er foku-seret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitets-håndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en frem-tid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.03.2023

Indrykningsdato

27.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent