Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH (genopslag)


Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH (genopslag)

Er du klar til et spændende job, hvor der er mulighed for at udfordre samt udvikle dig selv på mange områder og med en sejlplan, der giver gode muligheder for at kombinere hjemmelivet og studier med sejlads?

Så er du måske vores nye navigationsofficer på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den nyeste enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver. I vinterperioden vil LAUGE KOCH operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thule området eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Endvidere er LAUGE KOCH særligt udrustet til at støtte til forskningsekspeditioner som oftest gennemføres i sommerperioden.

Opgaverne er varierede og omfatter ud over overvågning og suverænitetshævdelse bl.a. støtte til det grønlandske samfund i form af fiskeriinspektion og is-brydningsassistance, search and rescue, og søopmåling.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer. Samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt, hvilket giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, og det enkelte besætningsmedlem har stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Som navigationsofficer om bord i et inspektionsfartøj har du en til tider krævende og udfordrende stilling. Du er ansvarlig for skibets navigationsudstyr, kortbeholdning, sejladsplanlægning, bestilling af havneplads og alt, hvad der ellers måtte høre ind under navigation. Du vil helt sikkert blive udfordret navigatorisk og sømandskabsmæssigt, da inspektionsfartøjerne ofte sejler indenskærs gennem forholdsvis snævre ruter og passager eller en af de mange sparsomt opmålte fjorde. Derudover stiller is- og vejrforholdene i Nordatlanten særlige krav til skibene og dets besætninger.

Foruden de navigatoriske ansvarsområder og udfordringer er det også dig, der har ansvaret for fiskeriinspektion, helikopterkontrol samt mindre administrative opgaver. Når der er taktiske kadetter om bord, har du også et stort medansvar for at uddanne og vejlede disse under deres togt.

Dagene om bord varierer meget alt efter vind og vejr og enhedens operative opgaver. Du kan forvente at bruge megen tid på broen, og du vil hurtigt opnå stor erfaring og fortrolighed med den udfordrende sejlads i indenskærsruterne ved Grønlands kyster.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at udvikle dig fagligt på det navigatoriske, operative og det ledelsesmæssige område. Om bord på LAKO vil du være en del af skibets ledelse og vil blive inddraget i dagligdagens beslutninger. Vi vil sørge for at udfordre dig, så du efter 1-2 år som navigationsofficer står godt rustet til din videre karriere.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt to måneder ude og to måneder hjemme. Besætningen skifter dråbevis, så du vil gøre tjeneste med medarbejdere fra både 5. og 6. kapacitet på LAKO. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med skibets anden navigationsofficer. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et helt år ud i fremtiden.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af taktisk linje i søværnet. Det er en fordel, men ikke et ubetinget krav, at du har erfaring med sejlads i Nordatlanten. Såfremt du er uddannet fiskeriofficer, kryptokustode og/eller helikopterkontrolofficer, non-tactical vil dette være en fordel. Alternativt vil dette være kurser, som du skal erhverve.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er i stand til at arbejde tæt sammen med den øvrige ledelse samt den menige del af besætningen. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i et miljø, hvor 21 mænd og kvinder skal få hverdagen til at fungere langt væk fra familien i længere perioder.

Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord. Endeligt skal du kunne samarbejde med lokale myndigheder, herunder have en særlig god kontakt med fiskeriofficeren ved Arktisk Kommando.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibschef, orlogskaptajn Per Skov Madsen, på tlf.: 4130 9892, eller email: 1ELAKO-CHA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 26. marts 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelsesdato 1. maj 2023, eller hurtigst muligt derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

23.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent