Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Næstkommanderende søges til Flyvevåbnets Basisuddannelse i Karup


Næstkommanderende søges til Flyvevåbnets Basisuddannelse i Karup

Vil du være med til at løse en af Flyvevåbnets vigtigste opgaver og vil du være med til at uddanne Flyvevåbnets fremtidige soldater?

Operations Support Wing søger en næstkommanderende til Flyvevåbnets Basisuddannelse. Hos os bliver du mødt med godt humør og får mulighed for at udvikle dig. Sektionen har en professionel tilgang til opgaverne.
Om os
Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group i Operations Support Wing. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, sergenter og specialister, der er fordelt på tre sektioner; Bevogtningstjenesten, Military Working Dog og os i Flyvevåbnets Basisuddannelse, der har tre delinger med tilhørende grupper.

Flyvevåbnets Basisuddannelse uddanner årligt to hold værnepligtige af fire måneders varighed, med start i hhv. februar og august. Endvidere gennemfører vi syv ugers grundlæggende militæruddannelse for kadetter, der starter på officersbasisuddannelsen. Derudover støtter vi med gennemførelsen af erhvervspraktik i Karup seks uger i efteråret. Der er således et stort produktionsmål med uddannelse af mange kursister og elever årligt.

Hos Flyvevåbnets Basisuddannelse uddanner vi værnepligtige som kan blive ansat efter endt grunduddannelse i stillinger direkte som konstabler. Uddannelsen er intens og vi stiller krav og har forventninger til soldatermæssige holdninger og færdigheder, idet vi ser vores værnepligtige som mulige kommende kolleger.

Arbejdsdagen er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og udviklingsmuligheder i et ungt og dynamisk miljø, hvor alle brænder for at gøre en positiv forskel og gerne vil lære og udvikles.

Vi anser os selv som en moderne enhed, der har fokus på at medarbejderne har gode muligheder for Work-Life balance og hjælper hinanden på tværs af funktioner og grader, når det strammer til. Vi søger at udnytte vores samlede kompetencer bedst muligt.
Om stillingen
Du vil indgå i et stærkt ledelsesteam med en kaptajn, en erfaren seniorsergent samt en række delingsførere på oversergent eller løjtnantsniveauet. Flere af vores ledere har erfaring fra både udsendelser og tidligere job i andre værn.

Du bliver sammen med lederen ansvarlig for personaleledelse, ressourcestyring og beholdningsansvar. Men også ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af pålagte produktionsmål for sektionen, samt koordinering med eksterne enheder. Nogle af de essentielle opgaver vil være, at skulle deltage i udviklingen af sektionen i relation til kendt og fremtidigt opgavekompleks samtidig med, at have fokus på udvikling af sektionens pædagogik og instruktørvirke.

Opgaverne ligger primært i udvikling af delingsfører, gruppefører og instruktører i deres leder og førervirke. Dertil tillige styring og drift inden for logisk og materiel, samt uddannelseskontrol i samarbejde med uddannelseslederen, kontrol af øvelseslister og mandskabsbehandling. Du bliver en nøgleperson med stor indflydelse på dagligdagen og udviklingen i Flyvevåbnets Basisuddannelse.

Sammen med ledelsesteamet vil du også skulle tilsikre den løbende kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere.
Om dig
Du er premierløjtnant eller erfaren løjtnant, har en god ledelsesmæssig indsigt og ser dig selv som positivt forbillede og ønsker at gøre en forskel for fremtiden.

Du er først og fremmest en dygtig og engageret leder, der har vilje og potentiale til at udvikle dette yderligere.

Du skal brænde for at være leder og have flair og engagement for at udvikle unge befalingsmænd.

Du er proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledelsesvirket og har viljen til at kæmpe for en sag.

Du er et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte dig i respekt i kraft af god holdning og din personlige fremtræden.

Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning og er god til samarbejde på tværs af organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen for Flyvevåbnets Basisuddannelse kaptajn Claus Berg på tlf.: 2935 3894 eller osw-ob-004@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023. Samtaler forventes afholdt løbende og i umiddelbar forlængelse af fristen.

Ansættelsesdato 1. juni eller efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing opstiller Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.
Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten.
Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer Operations Support Wing administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens Operations Support Wing via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i Flyvevåbnet.
Endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

22.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent