Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Efterretningssektionen ved Staben for Slesvigske Fodregiment


Chef for Efterretningssektionen ved Staben for Slesvigske Fodregiment

Slesvigske Fodregiment har brug for en dygtig og udviklingsorienteret sektionschef til Regimentsstabens Efterretningssektion. Det er en spændende og udfordrende stilling, hvor du bidrager til løsningen af alle stabens opgaver, og med direkte mange mulighed for at påvirke din egen hverdag.

Efterretning og militær sikkerhed er et høj prioriteret område, så søg stillingen nu!
Om os
Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S35 og S5, som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater!

Efterretningssektionen består af en chef og en efterretningsbefalingsmand, samt den faste vagtstyrke (i alt 15 MA).
Om stillingen
Staben ved Slesvigske Fodregiment søger en ny chef for Efterretningssektionen, da vores nuværende har fået nyt arbejde ved Efterretningsregimentet.

Opgaverne som sektionschef er meget omskiftelige, og omfatter alt fra at lede, udvikle og kontrollere alt. Særlig tyngde inden for den militære sikkerhed på Haderslev Garnison mhp at støtte Regimentschefen, som tillige er Garnisonskommandant, inden for al efterretnings- og militærsikkerhed. Sektionschefen bidrager til sagsbehandling af forskellige emneområder i staben, rådgiver alle enheder og chefer inden for militær sikkerhed, og deltager i et tæt samarbejde med FES ETAB partnerelementet omkring den militære sikkerhed.

Du skal også deltage i sikkerhedsrelateret møde- og udviklingsaktiviteter på nationalt plan, da Slesvigske Fodregiment er en udviklingsorienteret og aktiv medspiller.

Så vi søger en stærk leder, kommunikator og udvikler profil.

Efterretningssektionen håndterer mange forskellige opgaver, da den er en aktiv bidragsyder i stabens samlede opgaveportefølje, herunder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse sikkerheden for de ceremonielle aktiviteter ved regimentet.

Som garnisonens koordinerende sikkerhedsofficer vil du opleve at blive udfordret, og der vil være perioder med mange bolde i luften på samme tid. Så du skal være god til at styre dine opgaver i tid og være på forkant med planlægningen.

Du har stor frihed under ansvar og har mulighed for at påvirke løsningen af dine opgaver i stort omfang. Det vigtigste er en positiv indstilling til tjenesten – så finder vi altid finde en løsning.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn eller major (M322) med alsidig tjeneste inden for Hæren, og du har god forståelse for såvel sagsbehandling, som for tjenesten i en stab. Du må gerne have erfaring fra tjeneste på NIV III eller højere stab og også gerne erfaring fra styrelser.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig.

Du har et solidt kendskab til efterretning og/eller militær sikkerhed, gerne erfaring på lederniveau og er ikke bange for at afprøve nye muligheder for at udvikle især den militære sikkerhed på Haderslev Garnison. Alternativt er du motiveret for at gennemføre et udviklingsforløb inden for relevante sikkerheds- og efterretningsuddannelser.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du er imødekommende og hjælpsom overfor enhederne på kasernen, men bør også være tryg i rollen som garant og kontrollant af den militære sikkerhedstjeneste på Haderslev Garnison på vegne af regimentschefen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschef major Christian Busch på telefon 3062 3638 eller på mail SLFR-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192, eller mail: FPS-CAB@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingerne er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og
vedhæfterelevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev
oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Stab og Slesvigske Musikkorps.
Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Staben leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og
planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Staben består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret,
pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets
Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Garnisonsstøtteenheden og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Garnisonsstøtteenheden i krise og konflikt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

22.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent