Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder for Sirius og Stationsspecialist forskole ved Jægerkorpset (SSG)


Leder for Sirius og Stationsspecialist forskole ved Jægerkorpset (SSG)

Har du erfaring som patruljefører ved Slædepatruljen Sirius og har du lyst til at udfordre dig selv som leder? Så er det måske dig, vi skal bruge.
Om os
Sirius Squadron er ansvarlig for uddannelse af nye patruljeførere til Slædepatruljen Sirius som efterfølgende indsættes af Arktisk Kommando i Grønland. Endvidere gennemfører Sirius Squadron uddannelse og indsættelse af Sirius Reservestyrke (RESSIR) i rammen af Jægerkorpset.

Jægerkorpset er en selvstændig myndighed underlagt Forsvarets Specialoperations-kommando, og løser krævende militære opgaver for den danske stat, både i ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre internationale specialoperationsstyrker.

Personel i Jægerkorpset er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til, at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte operative opgaver og i stort set alle terræn og klimatiske forhold – lige fra Arktis til ørkenen. Personel i Sirius Squadrons trænes heraf som specialister i bl.a. topografi, indhentning, logistisk støtte og overlevelse i Arktisk klima.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er en specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job med udgangspunkt fra basen på Flyvestation Aalborg.

Du bliver leder for Sirius forskole og Stationsspecialist forskole, hvor du som en del af Sirius Squadron har ansvar for udvælgelsen og uddannelsen af kommende personel til Slædepatruljen Sirius, Station Mestersvig, Station Nord og Station Grønnedal. Som Leder forskole vil du forrette tjeneste i ét år som uddannelsesleder ved forskolen med udgangspunkt i Danmark, hvorefter du ved tilfredsstillende tjeneste vil blive indsat som Leder Sirius i 14 måneder ved Slædepatruljen Sirius i Arktisk Kommandos operationsområde i Nordøstgrønland.

Leder forskole stillingen indeholder en bred vifte af uddannelses- og planlægningsopgaver, hvor din vigtigste opgave er, at følge og strukturere forskolelevernes udvikling fra starten på forskolen til indsættelse i Grønland. Leder forskole forventes kort efter ansættelse at deltage i Slædepatruljen Sirius sommerprogram i Nordøstgrønland, hvor der gennemføres overlevering og gives en opdatering af patruljens gældende standarder.
Leder forskole vil bidrage til udvælgelses- og optagelsesprocessen på forskolen, som i samarbejde med Forsvarets Rekruttering munder ud i ansættelse af otte egnede elever til Sirius forskole og fem til Stationsspecialist forskole.

Fra forskolernes start vil du agere det koordinerende led mellem Jægerkorpset, Stations- og Patruljetjenesten Grønland, Arktisk Kommando og en lang række af militære og civile kursusudbydere.
Alt efter dit nuværende uddannelsesniveau vil der undervejs være forskellige obligatoriske kurser, som du skal gennemføre, ift. efterfølgende at kunne bestride stillingen som Leder Sirius.
Om dig
Du har tidligere har haft 26 måneders tilfredsstillende tjeneste ved Slædepatruljen Sirius og vurderes egnet af Sirius Squadron.
Til stillingen vurderes FOKUS fra tjenesten ved Slædepatruljen, personlig profil og fagligt niveau højere end din militære rang. Det forventes dog, at du som minimum er uddannet sergent.

Du kan arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, men er også i stand til at indgå og fungere i grupper på tværs af kulturelle og professionelle baggrunde. Du er omstillingsparat da arbejdet og dagene sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd.
Du motiveres af at have mange bolde i luften, og er god til at strukturere dine opgaver i en hverdag, som til tider kan være meget hektisk.
Du er i god fysisk form og kan bestå forsvarets fysiske optagelseskrav til niveau 5, og forstår samtidigt på passende vis, at pleje den sociale omgang med kollegaer og elever på tværs af rang, enhed og baggrund. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale, og tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen.
Du er et eksempel til efterlevelse og brænder for tilværelsen ved Sirius.
Ansættelsesvilkår
Dette brede opslag omfatter sergenter/oversergenter/seniorsergenter, Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Spørgsmål vedrørende stillingens indhold kan stilles til Fg. Chef for Sirius Squadron Oversergent Tobias Kolhorn, på JGK-SIR-002@MIL.DK eller mobil: 2878 1519.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. april 2023 og samtaler forventes afholdt fra den 11. april til den 14. april 2023. Stillingen er til besættelse 1. juni 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

20.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent