Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Teknisk Officer Wing Quality Management (Genopslag)


Teknisk Officer Wing Quality Management

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en engageret teknisk officer til Wing Quality Management hos Aviation Safety (AS). Er du interesseret i kvalitet, kvalitetssystemer og jagten på løbende forbedringer i en stor dynamisk organisation ? Så har du nu muligheden for at bringe din faglighed i spil, samtidig med at du udvikler og styrker dine kompetencer inden for kvalitetsledelse.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Aviation Safety er organiseret direkte under Chefen for Fighter Wing og arbejder uvildigt med flyvesikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet.
AS arbejder i det daglige løbende med at sikre, at FW kan operere med kampfly på en sikker og forsvarlig måde.

Chefen for AS er i dagligdagen Safety Manager på FW med ansvar for flyvesikkerhedssystemet, mens NK AS er Wing Quality Manager med ansvaret for kvalitetssystemet. Der er i alt 9 ansatte i AS.

AS har i dagligdagen en stor berøringsflade med hele FW, da en del af arbejdet foregår ude i organisationen. Tonen i enheden er meget uformel, hvor alle gerne hjælper på tværs af snitflader og opgaver. Det daglige arbejde i enheden foregår i storrumskontor og der vil være mulighed for hjemmearbejde. Arbejdet i AS er præget af en dynamisk og fleksibel tilgang til opgaverne.
Om stillingen
Som teknisk officer hos AS indgår du som NK i Wing Quality Management teamet på 4 medarbejdere, hvor du skal arbejde med kvalitet, kvalitetssystemer og Human Factors.
Din primære opgave vil være at sikre, at FW til stadighed indbygger kvalitet i processerne, og løbende arbejder på at optimere disse. Du bliver derfor en vigtig brik, som vil være med til at sikre, at FW kan gennemføre F-16, og på sigt, F-35 operationer på en sikker og forsvarlig måde.

Som kvalitetsmedarbejder i AS skal du uddannes som auditor og bidrage til sagsbehandlingen inden for kvalitetsområdet. Du skal ligeledes gennemføre en Human Factors uddannelse.
Dine hovedarbejdsområder i tæt samarbejde med kollegaerne i AS og ved FW enheder vil være at:

- Videreudvikle og medvirke til at implementere FWs kommende IT platform for kvalitetsledelse, flyvesikkerhed og miljøledelse, herunder FW Quality Management System Manual (FW BST 260-2 og tillæg).

- Medvirke til udvikling af måltal (KPIere) for kvalitetsledelsessystemet.

- Tilrettelægge og gennemføre audits, Human Factors-undersøgelser og træning inden for kvalitet.

- Føre og analysere statistik for kvalitets-, kontrol- og auditvirksomheden.

- Yde support til enhederne ifm. at etablere, dokumentere, anvende og vedligeholde et kvalitetssystem der følger principperne fra ISO 9001 og er i overensstemmelse med Danish Military Airworthiness Requirements (DKMAR).

- Fungere som sparringspartner for FLYSIK i tekniske forhold.

Der kan forventes omkring 1 til 2 ugers rejseaktivitet om året.
Om dig
Du er teknisk officer fra flyvevåbnet, gerne premierløjtnant, hvor der vil være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale eller du er kaptajn med ønske om at arbejde med kvalitetsledelse.
Vi forventer, at du:

• Er engageret og tillidsskabende med gode samarbejdsevner, men samtidig evner at arbejde selvstændigt.
• Er social anlagt med godt humør.
• Har god situationsfornemmelse med en positiv tilgang til mennesker og opgaver.
• Besidder gode analytiske evner.
• Kan formulere dig i tale og skrift.
• Besidder gode engelskkundskaber.
• Har interesse i eller erfaring med projektledelse og er god til at afslutte opgaverne.
• Har interesse for IT systemer og datahåndtering.
• Har indsigt i DKMAR, alternativt tilbydes DKMAR uddannelsesmoduler efter ansættelsen.

Vi tilbyder at uddanne dig som Lead auditor og kvalitetskoordinator (opbygning af kvalitetssystemer) ifm. ansættelsen.
Såfremt du ikke har de nødvendige uddannelser og kvalifikationer for at kunne bestride stillingen, skal du være indstillet på at gennemføre disse uddannelser, både i Danmark og i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KN Henning Bossen, Wing Quality Manager ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 51857557

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 5. april 2023, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.04.2023

Indrykningsdato

17.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent