Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtbefalingsmand til fast vagtstyrke på Almegårds Kaserne (genopslag)


Vagtbefalingsmand til fast vagtstyrke på Almegårds Kaserne (genopslag)

For at garantere et højt militært sikkerheds- og serviceniveau, ansættes der nu en professionel vagtstyrke på Bornholm.

Har du gennemført Grundlæggende Sergentuddannelse, og er du udnævnt eller hjemsendt som sergent, kan du komme i betragtning til de i alt 5 ledige stillinger.
Om os
Stabselement Bornholm er hjemmehørende under Gardehusarregimentet og er den koordinerende enhed på Almegårds kaserne.

Kasernen huser adskillige myndigheder lige fra Hærens Opklaringsbataljon, Det Bornholmske Hjemmeværn, Søværnets Minørtjeneste, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsyningscenter Bornholm og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Ud over den store variation af enheder på kasernen er både Beredskabsstyrelsen og Flyvåbnet repræsenteret på Bornholm. Øen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

I Stabselementet indgår et Administrationselement med ansvar for tastning af arbejdstid og rejseafregning samt et Ledelseselement hvorunder UMAK og Sikkerhedstjenesten er forankret. Chefen for Ledelseselementet er også kasernens sikkerhedsofficer og dermed ansvarlig for koordinationen af den militære sikkerhed og driften af kasernens hovedvagt, som i øjeblikket bemandes af personel fra Opklaringsbataljonen.

Ved Stabselementet skal der ansættes en fast vagtstyrke på i alt 7 befalingsmænd og 7 konstabler. Den faste bemanding af vagten vil styrke den militære sikkerhed ved at have dedikeret og erfarent personel til løsning af vagt- og serviceopgaver.
Om stillingen
Vagten har til opgave at bevogte og sikre militære installationer samt det tjenestegørende personel i dagligdagen.

Du vil blive tildelt en række vagter per uge, fordelt mellem dags- og nattevagter.


”Der er en gode muligheder for selv at tilrettelægge sin vagtplanlægning og arbejdsdag, samtidig med at man selvfølgelig skal løse de opgaver der er pålagt en – frihed under ansvar.”
Stig Dannesøe, OKS-1


Opgaverne vil primært være:
- Stationær bevogtning af Almegårds Kaserne, herunder adgangskontrol og videoovervågning
- Intern og ekstern patruljering af de militære installationer
- Udrykning ved alarm
- Sikkerhedsvagt for de ansatte på kasernen, og herunder kunne yde førstehjælp med hjertestarter
- Service og kontaktopgaver, for kasernens gæster og leverandører
- Yde assistance til Politi og andre myndigheder

Vi tilbyder et varieret tjenesteforløb i samarbejde med kasernens øvrige enheder.

Foruden den vedligeholdende militære uddannelse og fysisk træning, vil der kunne indgås aftale med Opklaringsbataljonen om deltagelse i uddannelse og andre aktiviteter, som forberedelse til en aktiv karriere som opklaringssoldat.
Om dig
Du er uddannet sergent og har gerne erfaring fra stående styrke og militær vagttjeneste. Alternativt er du en erfaren soldat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. Du skal være indstillet på at søge og gennemføre GSU STP inden for 2 år.

Du har minimum kørekort B og gerne omskolet til militære terrænkøretøjer.

Du er ansvarsbevidst, selvstændig og mødestabil. Du kan fremstå myndig og med autoritet, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Det vil være en fordel, hvis du på sigt har mod på at fortsætte din tjeneste ved en af de øvrige enheder på Bornholm. Til en eventuel samtale bedes du have gjort dig tanker om dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Jens Sejerskjold Sørensen på telefon 22 63 89 82 eller påmail GHR-SB-LE01@MIL.DK.

Alternativt kan seniorsergent Jakob Pii kontaktes på telefon 72 82 38 99 eller på mail GHR-SB-S1B@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. april 2023 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af opslaget udløb eller senest ultimo april. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

13.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent