Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektriker til Fregatterne i ABSALON klassen


Elektriker til Fregatterne i ABSALON klassen

Er du elektriker eller lignende og har mod på at blive en del af et teknisk team og sammen med gode kolleger stå til søs, hvor du vil blive fagligt udfordret i en til tider hektisk hverdag?
Så er det måske lige dig vi har brug for om bord på en af Fregatterne i ABSALON klassen.
Om os
Fregatterne af ABSALON-klassen indgår i 2. Eskadre, Division 22, som består af enhederne ABSALON og ESBERN SNARE. DIV 22 løser en række forskellige maritime opgaver både nationalt og internationalt.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.
Om stillingen
ABSALON-klassen er moderne krigsskibe med mange tekniske installationer. Maskineri og hjælpesystemer serviceres af Teknikdivisionen, der består af Elektrosektionen og Driftssektionen. Vi er samlet 20 mand i Teknikdivisionen hvoraf 6 er elektrikere eller automatikfagtekniker.

Teknikdivisionen på ABSALON er sammentømret gruppe af faglærte, der sørger for, at enhedens tekniske installationer lige fra køleanlæg til fremdrivningsmotorer fungerer. Derfor stilles der store krav om faglig alsidighed, fleksibilitet og viljen til forsat at lære og udvikle sig selv.

Du vil blive en del af Elektrosektionen, der har hovedansvar for drift af alle elektriske installationer og elektriske maskiner om bord. Men det er ikke ”Volt og Ohm” det hele. Du vil også kunne bistå Driftssektionen, der primært arbejder med mekanik og motorer. Du skal gennemføre et udtjeckningsforløb hvor vi sørger for, at du bliver efteruddannet og får udvidet din basale viden inden for nye fagområder. Dine daglige arbejdsopgaver omfatter blandt andet drift, reparation og vedligehold af vores elektriske systemer, fordelingstavler og installationer, og har du interesse for køleteknik, automation og styring, kan vi også udfordre dig fagligt med det. Derudover vil du blive uddannet til at gå vagt i havn og i søen. I basehavn vil du som en naturlig del af dit daglige arbejde skulle anvise og hjælpe civile underleverandører.

Kvaliteten af vores arbejde er vigtigt for, at vores fregatter kan operere – hverdagen veksler derfor ofte mellem planlagte opgaver og opgaver, som skal løses her og nu. Fleksibilitet er derfor vigtigt i den forbindelse.
Om dig
Du er elektriker, industrielektriker, skibselektriker eller lignende.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i et team.
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd med, når der er travlt.
Du kan indgå i et ungt og fagligt velfunderet miljø i en til tider hektisk hverdag.
Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt og dynamisk miljø.
Du er omstillingsparat og klar til at tage imod de udfordringer ABSALON stilles såvel nationalt som internationalt.

Kvalifikationer
At du kan bestå fysiske krav herunder læge og tandlægeundersøgelse for at være ansat i forsvaret
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.
Hvis du ikke har været ansat tidligere, skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse, inden du møder ombord
Hvis du har en grunduddannelse fra andre værn vil det være muligt at overgå til søværnet via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Elektroofficer Rune Muff Smedsgård, på mail 2e-absl-elo@mil.dk eller Elektroofficer Casper Winkel på 2E-ESSN-ELO@mil.dk Alternativt OK Jan Niegsch, 2. Eskadre Bemanding telefon 72 85 57 21 eller CSG John Rasmussen, 2. Eskadre Bemanding telefon 72 85 75 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-LBA@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. april 2023 og samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.04.2023

Indrykningsdato

13.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent