Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper og kører til Forsyningssektionen ved Stabskompagniet/II/Jydske Dragonregiment (genopslag)


Forsyningshjælper og kører til Forsyningssektionen ved Stabskompagniet/II/Jydske Dragonregiment

Ønsker du at være en del af en operativ og professionel enhed, som vægter høj faglighed, samtidigt med at det foregår i et kollegialt miljø med plads til udvikling og ansvar til den enkelte. I så fald er stillingen som forsyningshjælper, måske noget for dig!
Om os
Forsyningssektionen er en del af kommandodelingen i Stabskompagniet. Derudover består Stabskompagniet også en stabsdeling, bjærgningssektion og en finskyttesektion.
På øvelser og under operativ indsættelse kan Stabskompagniet vokse til dobbelt størrelse med tilgang af enheder udefra. Det stiller store krav til fleksibiliteten hos kompagniet.

STKMP og forsyningssektionen går en spændende og travl periode i møde med forberedelser frem mod beredskab i 2024. Det betyder stor fokus på uddannelse af Stabskompagniets indsættelse i operative aktiviteter i rammen af BTN, samt soldatermæssige færdigheder helt ned på enkeltmands niveau.

Kompagniets delinger og sektioner har vidt forskellige opgaver og dermed interesser. Vi er dog alle professionelle soldater til fingerspidserne og til trods for vores forskelligheder, er der et rigtig godt sammenhold og en humørfyldt tone i kompagniet.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, sammen med resten af forsyningssektionen, Stabskompagniet og dets delinger og sektioner, ved at tilvejebringe den logistiske støtte, både under operativ indsættelse, såvel i den daglige tjeneste.

Forsyningssektionen er den sektion der får hverdagen til at hænge sammen for resten af kompagniet. Dagligdagen vil gå med diverse forsyningsopgaver, uddannelse inden for forsyningstjeneste, både på eksterne kurser, samt som sidemandsoplæring fra de rutinerede soldater i sektionen.

Derudover går den daglige tjeneste med at vedligeholde og udvikle sig som soldat inden for de mere gængse fagområder, såsom skydning, førstehjælp, signaltjeneste, orientering og idræt.

Som forsyningshjælper, vil du indgå i en sektion med et godt kollegialt miljø, god tone og med fokus på den enkelte soldats behov og ønsker.
Om dig
Du er konstabel med gode soldaterfærdigheder og har måske allerede erfaring fra forsyningstjenesten. Derudover har du et ønske om at dygtiggøre dig inden for forsyning og logistik i rammen af en kampbataljon.

Du vil indgå i en sektion på 6 soldater og skal derfor være i stand til at opbygge og pleje gode samarbejdsrelationer. Både til dine nære kollegaer, men også til de øvrige enheder i stabskompagniet. Det er naturligt for dig, at være omstillingsparat, initiativrig, og komme med konstruktive løsningsforslag til de udfordringer, du og sektionen kan stå overfor.

Du skal have gennemgået og bestået den grundlæggende militære uddannelse fra hæren og hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B, C, CE og det vil være en fordel med praktiske erfaring fra forsyningstjenesten.

Afslutningsvist så foretrækker vi at vælge den rette person og soldat, frem for en med alle de ønskelige færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Brian Klejn-Christensen eller sektionsfører Martin S. Grøn på tlf. 23625720 eller 41773395 eller via mail: JDR- 2B-000A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent René Ostenfeld Terkelsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-rot@mil.dk eller telefon 3045 3486.

Ansøgningsfrist er 9. april 2023.
Samtaler forventes gennemført snarest herefter.
Stillingen ønskes besat den 1. maj 2023, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

09.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent