Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Ledelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Chef for Ledelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet

Har du lyst og vilje til at indgå i et stærkt hold af fagligt kompetente medarbejdere, hvor du er med til at give Føringsstøtteregimentets øverste ledelse de bedste mulige vilkår for regimentets samlede opgaveløsning?
Så skal du søge jobbet som chef for ledelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Om os
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Føringsstøtteregimentet opstiller, uddanner og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer. Desuden støtter regimentet den tekniske videreudvikling af føringsstøttekapaciteter, herunder doktrinudvikling i rammen af støttede enheders operative koncepter.

Staben, hvori ledelsessektionen indgår, er organiseret i fem sektioner: Ledelsessektionen, S1 (personeladministration og forvaltning), S2 (sikkerhed og etablissement), S4 (logistik) og S5 (operationer og planlægning).
Om stillingen
Som chef for ledelsessektionen er du ansvarlig for at sektionen virker som en helhed og løser de givne opgaver. Herunder er du ansvarlig for sektionens støtte til regimentets øverste ledelse, samt bataljoner ved regimentet. Du har desuden det direkte ledelsesansvar for sektionens 6 medarbejdere.

Du styrer og koordinerer sektionens daglige arbejde og du er ansvarlig for at sikre sammenhæng mellem sektionens samlede opgaveløsning i forhold til Føringsstøtteregimentets øverste ledelse.

Du vil være med til at sikre koordinationen mellem de forskellige udvalg/fora på Ryes Kaserne (f.eks. Koordinationsudvalg og SU), således garnisonen fremstår som en helhed. Herunder vil du også være involveret i kontakten til byen og andre civile samarbejdspartnere.

Du vil være ansvarlig for udarbejdelse, koordinering og samling/sammensætning af programmer, håndakter, sagsoplæg, briefinger m.v. til RC og regimentets øverste ledelse.
Du vil indgå i kontaktpersonsordningen og virke som adjudant for regimentschefen.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT-I/L) eller Føringsuddannelse.
Stillingen forudsætter ikke teknisk indsigt, men du kan med fordel have en teknisk forståelse, idet dette vil give dig en bedre forståelse for regimentets specialeområder.

Du trives med alsidigheden i stillingen, hvor der til tider er mange opgaver, der skal løses her og nu, samtidig med, at der er langtidsplanlægning og anden sagsbehandling, som skal holdes i fokus Du har en struktureret tilgang til arbejdsdagen, som sikrer, at løsning de mange forskelligartede opgaver, som kan dukke op i løbet af dagen, fastholdes.

Stillingen fordrer gode kompetencer i både mundtlig og skriftlig kommunikation, hvor det tillige er en fordel, hvis du også behersker engelsk i både skrift og tale, da du i stillingen vil have kontakt med regimentets internationale samarbejdspartnere.

Der lægges vægt på, at du er en god kollega, der trives i et miljø, hvor der er fokus på fagligheden på tværs af grader, og hvor alle medarbejdere tager ansvar for egen opgaveløsning. Du er som leder ærlig og synlig og kan stille krav til dine medarbejdere på en respektfuld facon.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen, major Gert Agner Rasmussen, telefonisk på 20 28 39 94 eller ved mail til fsr-stch@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf..

Stillingen er til besættelse hurtigst mulig jf. aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer. Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser. En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

09.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent