Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende vagthold til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde


Næstkommanderende vagthold til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde

Trives du i spændingsfeltet mellem operativ indsættelse, uddannelse og drift?

Trives du med selvstændige opgaver med et stort ansvar?

Så skal du søge stillingen som næstkommanderende/vagthold (NK/VH) ved Vagtkompagniet.
Om os
Vagtkompagniet er en selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde. Kompagniet har to kerneopgaver: 1) ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer, og 2) indgå i nationalt beredskab i rammen af Operation Vidar.

Kompagniet er således indsat til løsning af skarpe nationale opgaver, døgnet rundt, året rundt.

Kompagniet består pt. af ca. 350 værnepligtige gardere, der bestrider tjenesten i fire måneder ad gangen, samt yderligere ca. 90 fastansatte.

Personellet er fordelt på en kommandodeling, fire vagthold og et professionelt tambourkorps.

Hvert vagthold består af en vagtholdsfører (seniorsergent), en næstkommanderende (oversergent), ni sergenter samt ca. 80 gardere.

Kompagniet er kendetegnet ved yderst dedikerede medarbejdere på alle niveauer, hvor professionalisme er i højsædet.

Afspadserings- og ferieplaner lægges som tjenesten tillader det, i samarbejde med den enkelte medarbejder og efter overholdelse af gældende bestemmelser og regler på området.

Vagtkompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.
Om stillingen
Drives du af ledelse af mennesker, god og ordentlig mandskabsbehandling, og kan du lide at føre og træffe beslutninger samt sætte dit præg på dagligdagen på vagtholdet, med mulighed for at udvikle dig selv som leder, så er denne stilling noget for dig.

Du vil blive vagtholdsførerens (VHF) nærmeste sparringspartner og dennes stedfortræder med direkte ansvar for ca. 80 gardere og op til 10 befalingsmænd.

Du kommer til at være ansvarlig for vagtholdets logistik, herunder også når vagtholdet er indsat i beredskabsopgaven.

Som en del af vagtholdets ledelse bistår du vagtholdsføreren med udarbejdelse af uddannelsesplaner, forholdskarakterer samt uddannelse og udvikling af befalingsmændene på vagtholdet.

Du vil som NK/VH gennemføre uddannelse i rammen af eget vagthold samt på tværs af kompagniet. Du vil desuden blive faglærer for et antal fag, alt efter KMP behov og egne ønsker i forhold her til.

Næstkommanderende/vagthold skal også kunne indgå i æreskommandoer og andre eksterne afgivelser, såsom tattoo i ind- og udland, hvorfor personlig fremtoning, holdning, og faglig dygtighed vægtes.

Ud over den daglige tjeneste indgår du i Vagtkompagniets inspektionshavende vagtroste, og du skal som udgangspunkt påregne op til ca. 35-40 vagtdøgn om året.

Vagtdøgnene bliver udbetalt. Du kommer som inspektionshavende til at forestå al teknisk og taktisk indøvelse og klargøring af garderne til indsættelse i vagttjeneste, herunder opladning af våben og kontrol af udrustning.

Foruden vagterne som inspektionshavende vil du også komme til at indgå som fører for beredskabsvagtholdet hver 4. uge.

Som fører for beredskabsvagtholdet skal du være klar til at træffe beslutninger og agere i et miljø, hvor du vil modtage ordrer fra civile myndigheder, for herefter at kunne omsætte dette til en plan for indsættelse af beredskabsvagtholdet.

Dette stiller store krav til dine evner som fører.

VTKMP besætter rotationsstillinger ved Løjtnantsskolen i Slagelse med henholdsvis en VHF og en NK/VH, og du skal således være klar på at indgå i den turnus.

For dit vedkommende vil det tidligst være aktuelt i 2025.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med 3-4 års velbedømt tjeneste bag dig. Du er evt. i gang med eller klar til oversergentuddannelsen (OSU) for herefter at kunne blive udnævnt til oversergent.

Det er ønskeligt at du har:
Førererfaring på GRP eller DEL-niveau.
En faglæreruddannelse inden for skydning, infanteri eller førstehjælp.
Forrettet tjeneste som vagtgående sergent.

Du er loyal, fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere gode opgaveløsninger og resultater. Du er en rollemodel, som går forrest - også når tingene er svære. Du forstår at kommunikere på flere niveauer og er interesseret i enhedens såvel som egen udvikling.

Du kan lide at arbejde i en enhed hvor arbejdspresset til tider er højt, og hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har en helt særlig sans for orden og detaljer. Der lægges stor vægt på FOKUS kompetencerne: motivere og udvikle andre, samarbejde, faglighed og styring.

Det er et krav, at du er min. 175 cm. høj som mand og 169 cm. høj som kvinde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent Carsten Mantler på telefon 41 87 83 44 eller Chef for Vagtkompagniet major Hans Christian Neerup Rørvang på telefon 41 71 06 96.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. april 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ
fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en
beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i
internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment.
Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong
Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte
landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

06.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent