Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Den Kongelige Livgardes Musikkorps søger hornist (højde-horn)


Den Kongelige Livgardes Musikkorps søger hornist (højde-horn)

Er du professionel musiker og har du lyst til at spille i Danmarks største professionelle militære Musikkorps?
Så er du måske vores kommende hornist ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps til vores ledige stilling med tiltrædelse pr. 1. juni 2023 eller snarest derefter.
Om os
Den Kongelige Livgardes Musikkorps er Danmarks største professionelle Musikkorps og det Musikkorps af sin art i verden, der kan skrive sin historie længst tilbage. Den Kongelige Livgarde blev oprettet i 1658 og Musikkorpset har derfor rod i gamle og stolte traditioner, ligesom spillestil og fremtræden er nedarvet fra generation til generation af musikere. Der lægges stor vægt på korrekt uniformering og personlig fremtræden.

Musikkorpset er et harmoniorkester fordelt med 14 træblæsere, 18 messingblæsere samt 4 janitsharer. Ud over musikkorpsets 36 musikere, en stabstambour og en musikdirigent, har musikkorpset en orkesterchef, en sekretær, en nodearkivar/regissør, samt en forsyner/logistikmedarbejder.

Musikkorpset daglige ledelse består af orkesterchefen samt dennes souschef, orkestrets stabstambour og musikdirigenten der har det musikfaglige ansvar. Musikkorpset har i forbindelse med koncerterne et betydningsfuldt samarbejde med gæstedirigenter og solister.

Musikkorpset har hjemsted på Livgardens Kaserne i Gothersgade, København og øvelokale/koncertsted i Stærekassen ved Kgs. Nytorv. Nogle tjenester forrettes på Garderkasernen i Høvelte, på Kastellet og på landets Kongelige Slotte.
Om stillingen
De væsentligste opgaver i stillingen er vigtige begivenheder i Kongehuset, arrangementer for Kongehuset, vigtige begivenheder for Forsvaret, øvrige arrangementer i Forsvaret og musicering ved civile arrangementer.

Én af musikkorpsets absolutte kerneopgaver er vagtparaderne ved de Kongelige slotte og palæer, som normalt omfatter mere end 100 tjenester årligt. Paraderne er fysisk belastende, hvorfor det er et krav at du er i en god fysisk grundform.

Som musiker vil du indgå som en integreret del af Musikkorpset. Du skal medvirke til at give gruppen stabilitet og tillige bidrage til Musikkorpsets musikalske udvikling qua dine musikalske kompetencer. Alle udadvendte tjenester forrettes i uniform.

Som del af horngruppen vil du som højde-horn skulle spille 1. eller 3. horn. Musikkorpset sætter dog pris på fleksibilitet i sektionen for bedst mulig løsning af opgaven.
Om dig
Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund. Du skal kunne spille horn på et højt niveau.

Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du som kollega er god til at indgå i musiske og sociale sammenhænge på din arbejdsplads.

Ud over dine personlige egenskaber vurderes din fremtræden og legemshøjde, idet du skal kunne honorere de fysiske krav der stilles til en musiker, der på en naturlig måde skal indgå i Den Kongelige Livgardes ceremoniel, hvor der er højdekrav for øvrigt personel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesprocedure:
Første del af ansættelsesproceduren foregår ved deltagelse i konkurrence, der påregnes afholdt torsdag den 27. april 2023 i Stærekassen (August Bournonvilles Passage 5, 1055 København) for et antal inviterede ansøgere. Der stilles akkompagnatør til rådighed på dagen.

Konkurrencen består af følgende opgaver:

1. runde: W.A. Mozart: Hornkoncert nr. 2 i Es-dur, KV 417, 1. sats, samt evt. orkesteruddrag

2. runde: R. Strauss: Hornkoncert nr. 1 i Es-dur, Op. 11, 1. og 2. sats, samt evt. orkesteruddrag

3. runde: Orkesteruddrag, samt prima vista i Es

1. runde finder sted bag skærm.
Orkesteruddrag vil blive tilsendt snarest efter ansøgningsfristens udløb.
Tilstillet akkompagnatør på dagen vil være Rikke Sandberg. Forudgående prøver med pianist er på eget initiativ og betales af ansøgeren.

Egnede kandidater udvælges til at deltage i en efterfølgende ansættelsessamtale, der finder sted fredag d. 28. april 2023 om eftermiddagen på Livgardens Kaserne, hvorfor en vinder først kan udpeges efter samtalen.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 23. januar 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 – CO10 og Foreningen af Musikere i Forsvaret. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse 1. juni 2023 eller efter aftale.

Varig ansættelse finder sted efter gennemført prøvetid, der varer et år.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet og du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt:
Yderligere oplysninger omkring Musikkorpset, tjenestens og konkurrencens indhold kan indhentes ved henvendelse til orkesterchef Eric O.S. Enstrøm på telefon 4165 3113 eller musikdirigent Michael Aaberg Thomsen på telefon 2720 4799.

Praktiske spørgsmål i forbindelse med konkurrencen bedes rettet til sekretær Ina G. Holst på telefon 2523 7969.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Sådan søger du:
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse.

Ansøgningsfristen er torsdag, den 30. marts 2023.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor
opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

U312 Musiker, læge, tandlæge og dyrlæge

Ansøgningsfrist

30.03.2023

Indrykningsdato

06.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent