Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Dynamisk sagsbehandler til udvikling af Hjemmeværnet (genopslag)


Dynamisk sagsbehandler til udvikling af Hjemmeværnet

Har du lyst til at arbejde i en værnsfælles stab på styrelsesniveau?
Brænder du for at arbejde med analyse og udvikling – og vil du også udvikle dig selv?
Er du helhedsorienteret, holdspiller og kan du arbejde selvstændigt?
Har du mod på et udfordrende job, der stiller krav til dine kommunikations- og samarbejdsevner i en mangfoldig organisation?
Kan du nikke ja til ovenstående, så har du nu mulighed for - sammen med os – at optimere Hjemmeværnet – nu og i fremtiden.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen omfatter chefen for Hjemmeværnet, Den Kommitterede for Hjemmeværnet og Hjemmeværnsstaben.

Hjemmeværnskommandoens Udviklings- og Analyseafdeling er en vigtig spiller i Hjemmeværnets langsigtede udvikling. Opgaverne spænder fra strategiske mål og forligsforberedende arbejde over udarbejdelse af udviklingskoncepter til bidrag på øvrige områder inden for Hjemmeværnets udvikling, herunder forligsimplementering.
Udviklings- og Analyseafdelingen er også ansvarlig for Hjemmeværnets kontrol- og inspektionsvirksomhed, lessons learned processen og datagenerering til den løbende driftsopfølgning, optimerings- og udviklingsvirksomhed.
Afdelingen består af en chef og ni medarbejdere. Vi er et erfarent og ambitiøst hold, der sammen prioriterer både faglige resultater, udvikling og ikke mindst en positive stemning i hverdagen – hvor vi alle har lyst til at komme på arbejde.
Udviklings- og Analyseafdelingen er en del af Hjemmeværnskommandoens Planlægningsdivision, som har til huse på Vordingborg Kaserne.
Om stillingen
Hjemmeværnet går en spændende fremtid i møde – en tid flere opgaver og med øget fokus på det nationale forsvar, som er Hjemmetværnets kerneopgave. Vi har en ledig stilling hvor du både vil blive involveret i udviklingsprojekter, erfaringsindhentningsprocesser (lessons identified/lessons learned) og inspektionsvirksomhed. Du vil blive inddraget i de opgaver afhængigt af dine kompetencer og interesser og blive projektleder for selvstændige projekter. Du får særligt brug for at anvende dit helhedssyn med den samlede udvikling for øje.

Som en del af Hjemmeværnskommandoens erfaringsindhentning og kontrolvirksomhed er der også mulighed for at deltager i inspektioner og kontaktbesøg.
Varetagelse af stillingen betyder også, at du skal fastholde og udbygge samarbejdet med andre styrelser og myndigheder, hvor en væsentlig del af din opgave er at være bindeleddet til både eksterne og interne dele af organisationen. Det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere og samarbejde.

I indeværende forlig har afdelingen ansvar for en række forligs- og udviklingsprojekter, og vi står tillige for væsentlige bidrag til det kommende forsvarsforlig. Du må forudse, at skulle bidrage hertil bla. som projektleder for delprojekter.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og klar til at indgå i en niveau I stab.
Du er en selvstændig, konstruktiv og engageret person, der kan samarbejde med andre på flere niveauer, dvs. med andre sagsbehandlere og chefer. Du kan planlægge og finde løsninger på opståede behov og udfordringer.
Du bør være en erfaren og stabil officer med god evne og lyst til at arbejde vedholdende og helhedsorienteret i samspil med andre.
Din personlige integritet, ansvarsfølelse og handlekraft er kompetencer, som vil være essentielle for dig at bringe i spil i denne stilling.
Du skal også have sans for og lyst til at arbejde med opgaver, hvor ”det lange seje træk” og indfrielse af delmål giver dig motivation og tilfredsstillelse.
Erfaring fra højere stabe er en fordel.
Erfaring fra eller kendskab til Hjemmeværnet kan være en fordel, men andre relevante erfaringer er ligeså værdsat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Vordingborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Udviklings- og Analy-seafdelingen, oberstløjtnant Jonas Bille på telefon 2270 4382 eller mail hjk-CHUDA@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

05.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent