Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved Slesvigske Fodregiment


Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Brænder du for at støtte Slesvigske Fodregiment i tilfælde af krise og/eller krig, og trives du i et miljø hvor vi har fokus på at løse opgaverne?
Så skal du søge en af stillingerne som kaptajn af reserven ved staben for Slesvigske Fodregiment!
Om os
Regimentet består af ledelsen, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps,
Stab Slesvigske, XIII Lette Infanteribataljon. Reserven skal kunne forstærke regimentet i tilfælde af krig/krise, således at regimentet kan fortsætte sin opgaveløsning 24/7/365, og chefen for reserven er en del af regimentets ledelse.

Regimentet er blandt andet ansvarlig for kontakt-, kontrol- og inspektionsansvaret i relation til kamptjenesten i Hæren, og vil i tilfælde af krig/krise have behov for at kunne fortsætte denne virksomhed til støtte for opbygningen af enheder.

Ved Slesvigske Fodregiment indgår reserven sideordnet med faste tjenestegørende til støtte i krise og krig. Reserven har et fællesskab og er traditionsbærende for XXII Slesvigske Fodregiment og benævnes i dagligdagen som ”XXII Reserve Bataljon”.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året, hvor du bliver indkommanderet til tjeneste i din designeringsfunktion eller i relation til denne.
Der vil herudover også være tilbud om yderlig indkommandering, til funktioner hvor der er behov ved regimentet eller i det øvrige forsvar.

Vi har behov for at ansætte flere kaptajner af reserven. Opslaget omhandler derfor flere specifikke funktioner.

Til reserveenheden mangler vi pt. kandidater med erfaring inden for følgende områder:
• Logistik.
• Efterretning og operation.
• Administration / planlægning.
• Stabsarbejde.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT I, Føringskursus Bataljon og Brigade eller Føringskursus for reserven, Bataljon eller du er premierløjtnant klar til udnævnelse eller klar til indgåelse af uddannelsesplan med henblik på udnævnelse.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for stabstjeneste, interesse for sammenhæng indenfor funktionerne i en stab, da du vil få en bred kontaktflade til stabens øvrige medlemmer. Du har eventuelt erfaring fra international tjeneste.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Ligesom du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og qua din energi og vilje er med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurdering kan erklæres for egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om de ledige stillinger og tjenesten ved Slesvigske Fodregiment, så er du velkommen til at kontakte chefen for reserven, oberstløjtnant Martin Magnussen på telefon 61 48 07 02 eller på mail: SLFR-FOR@MIL.DK.
Du kan også kontakte major af reserven Jakob Biering på telefon 30 64 86 12, eller personelofficer og premierløjtnant af reserven, Rikke Kejser på telefon 51 18 23 59.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2023, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Samtaler gennemføres efterhånden som egnede kandidater identificeres.
Når du har ansøgt, bliver du kontaktet inden for 3 uger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Stab Slesvigske og Slesvigske Musikkorps. Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Stab Slesvigske leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne.
Stab Slesvigske Planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Stab Slesvigske består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret, pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Regimentets reserve benævnt XXII Reserve Bataljon er rammen for reserven ved Slesvigske
Fodregiment. Visionen for XXII Reserve Bataljon er, at den skal kunne stille en skarp og relevant reserve til støtte for regimentet og dets enheder. Der lægges vægt på et operativt mindset og høj faglighed. Til støtte i krig/krise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.04.2023

Indrykningsdato

01.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent