Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for efterretningssektionen XIII (genopslag)


Chef for efterretningssektionen XIII

Vi søger en helhedsorienteret og analytisk tænkende chef for efterretningssektionen, der samtidig vægter sine enkeltkæmperfærdigheder og fysiske form højt. En officer der, som leder af efterretningssektionen, vil være med til at udvikle, opbygge og støtte føringen af XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt og under kommando af 2. Brigade, og den har Slesvigske Fodregiment som sit stamregiment.

Bataljonen er let bevæbnet og udrustet, og den støttes af mindre taktiske køretøjer. XIII er særligt velegnet til afsiddet kamp i lukket, uoverskueligt og uvejsomt terræn i dagslys og i mørke og i det fulde spektrum af opgaver. XIII trænes i særligt krævende operationer, hvor den kan indsættes til lands, til vands og gennem luftmobile indsættelser, og hvor den bl.a. skal kunne samarbejde med specialoperationsstyrker. Bataljonens opgaver og funktionsvilkår stiller derfor høje krav til de fysiske og de grundlæggende militære kompetencer og færdigheder.

Bataljonen er i de kommende år fortsat under opbygning. Det medfører bl.a. indfasning af nyt materiel, fortsat opbygning af bataljonens organisation og udvikling af det doktrinære grundlag for indsættelsen af let infanteri. Bataljonen har fire kerneværdier, som samlet udgør Den lette infanterists mindset. Kerneværdierne er feltkundskab, skydning, taktisk sanitetstjeneste og fysisk robusthed.

XIII består lige nu af bataljonsstaben, uddannelsessektionen (S7), Stabskompagniet, 1. og 2. Lette Infanterikompagni, samt 4. Uddannelseskompagni. 4. Uddannelseskompagni gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Det er hensigten, at 3. Lette Infanterikompagni påbegynder opbygningen inden for en overskuelig fremtid. Staben er opbygget med en Administrationssektion (S1), Efterretningssektion (S2), Operationssektion (S3) og en Logistiksektion (S4).

Efterretningssektionen består af en chef, en efterretningsofficer og en efterretningsbefalingsmand.

Den nuværende bemanding i staben udgøres af kompetent og erfarent personel. Opgaveløsning gennemføres situationsbestemt og fleksibelt, og ofte samarbejde på tværs af faggrænser. Staben er et sammentømret team, hvor den initiativrige og dynamiske stabsofficer vil befinde sig godt. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gennemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når det er foreneligt med aktiviteterne. Herudover prioriteres vedligeholdelse og forbedring af stabens fysiske træningstilstand og enkeltkæmperfærdigheder.
Om stillingen
Chefen for efterretningssektionen leder efterretningssektionen både i den daglige drift på garnisonen og i stabsarbejdet i felten. Efterretningssektionen udarbejder efterretningsbidrag til planer, befalinger, risikoanalyser og lignende. Efterretningssektionen forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af operationer og indsættelser, samt uddannelsesaktiviteter.

Du vil være bataljonschefens nærmeste rådgiver i efterretningsmæssige emner og varetager den militære sikkerhed på vegne af bataljonschefen.

Du skal indgår på en af bataljonens to kommandostationer i rollen som rådgiver og planlægger. Du løser opgaver under operativ indsættelse i samarbejde med kolleger fra de andre stabssektioner.

Du vil tillige være sagsbehandler, og har i den forbindelse egne sagsområder.

Du referer til dagligt til stabschefen. Du vil også blive tildelt opgaver som projektofficer og på vegne af stabschefen koordinere og lede stabsarbejdet på det pågældende projekt, typisk en øvelse eller anden uddannelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn, og har gennemført VUT I/L, VUK/BTN og BDE eller Føringskursus.

Du har kendskab til stabsmetodikken, og kan arbejde med større og mere komplekse planlægningsopgaver, selvstændigt, såvel som i samarbejde med andre.

Du har relevant efterretnings og/eller operativ erfaring fra underafdelings- og gerne bataljonsniveauet. Såfremt du ikke tidligere har beskæftiget dig med efterretnings- og militær sikkerhedstjeneste, så vil du blive klædt på igennem uddannelse og kurser.

Du har en professionel indstilling til tjenesten og ønsker at dygtiggøre dig inden for planlægning og gennemførelse af militære operationer, uddannelse af soldater, samt generel drift af en bataljon i garnison. Herudover ønsker du at udvikle og vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder inden for især fysisk træning, skydning og feltvanthed, idet bataljonens opgaver fordrer mental og fysisk robusthed.
Du er analytisk stærk, behersker dansk og engelsk kommunikation i skrift og tale, samt er fremsynet i planlægningen.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre bataljonen bedre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Haderslev.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Mathias Prahl Bårris på telefon 20 93 54 55 eller mail SLFR-13-STCH.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 2. april 2023, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse pr. den 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

30.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent