Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Rådighedsansat stationsleder til Christiansø redningsstation


Rådighedsansat stationsleder til Christiansø redningsstation

Christiansø redningsstation mangler en stationsleder, som ved siden af sit faste job, har lyst til og mulighed for at drive og lede redningsstationen samt selv at indgå i stationens redningsberedskab.
Om os
Kystredningstjenesten udfører hele året igennem mange forskellige redningsaktioner, og når alarmen lyder er det vigtigste, at alle kender hinanden, ved hvilken opgave de skal udføre og at de stoler på hinanden. Det er et fællesskab, som bringer en stolthed med sig og vi arbejder målrettet på at gøre Kystredningstjenesten til en af verdens bedste.
Om stillingen
Som rådighedsansat stationsleder står du blandt andet for planlægning og løsning af opgaver på redningsstationen og under redningsaktioner.

Du er ansvarlig for redningsstationens evne til at opretholde beredskabet og er herunder ansvarlig for udviklingen af redningsstationens medarbejdere samt driftssikkerheden på materiellet. Du er ligeledes ansvarlig for at rapportere udførte arbejdsopgaver på stationen herunder aktionsrapporter.

Som stationsleder har du det daglige ledelsesansvar for stationens ansatte og referer direkte til chefen for Kystredningstjenesten, som du bistår med opgaveløsningen i sager af HR-karakter, der påvirker arbejdsmiljøet eller den enkelte medarbejder.
Om dig
Det er forventet, at du kan føre redningsfartøjet under sejladser og at du kan indgå i beredskabet på redningsstationen. Det er derfor et krav, at du til enhver tid på døgnet kan stille indenfor 15 minutter på stationen og løfte opgaver af redningsmæssig karakter. Det er derfor essentielt, at du bor i nærheden af redningsstationen.

Du skal have gyldigt sundhedsbevis for søfarende uden begrænsninger (Blå bog) og du skal have kørekort til personbil (B) samt duelighedsbevis i sejlads til erhverv eller have bestået Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse.

Kendskab til farvandet ud for Christiansø er en fordel, da du som redningsmand skal kunne begå dig på havet i alt slags vejr og alle slags redningsaktioner. Det vil være en fordel, hvis du taler og forstår engelsk, da en del af vores kommunikation over radioen foregår med udenlandske fartøjer.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Foreningen af Danske Redningsmænd for Redningspersonale ved redningsstationerne under Forsvarsministeriet og Lokalaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Foreningen af Danske Redningsmænd om tillæg til redningsmænd samt Lokalaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Foreningen af Danske Redningsmænd om aktivitetstillæg og rekrutteringstillæg.

Pension: Efter 3 års anciennitet udbetales et pensionsvederlag på 15% af basistimelønnen og det månedlige rådighedsvederlag. Pensionsvederlaget udbetales som et vederlag til lønnen.

Som rådighedsansat stationsleder vil du modtage et månedligt rådighedsbeløb på 2.682,39 kr. og tillæg i henhold til lokalaftale om aktivitetstillæg og rekrutteringstillæg. Du vil modtage et stationsledertillæg på 7,03 kr. pr. time. Herudover vil du blive aflønnet 184,00 kr. pr. time for aktiv tjeneste. Ved forgæves fremmøde til redningsaktioner vil du få løn for minimum 4 timer.

Du skal kunne fremvise en straffeattest.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stationsleder Hans Kjøller på telefon 3092 0812.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for evt. gennemført uddannelse. Vær opmærksom på at bilag skal oploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2023.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Kystredningstjenesten
Christiansø redningsstation er en del af Kystredningstjenesten, som er en enhed i Søværnets 3. Eskadre. Der er i alt 21 redningsstationer fordelt over hele Danmark og der er ca. 200 redningsfolk ansat. Christiansø redningsstation er normeret til 7 rådighedsansatte og 3 reserve redningsmænd. Redningsstationen har bopæl på Christiansø Fyr.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Christiansø, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

06.02.2023

Indrykningsdato

23.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent