Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kommunikations- og informationssystemofficer (CISOF) ved Hjemmeværnskommandoen


KOMMUNIKATIONS- OG INFORMATIONSSYSTEMSOFFICER (CISOF) VED HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Finder du motivation ved at udvikle systemer til understøttelse af den daglige planlægning og uddannelse ved de operative enheder. At sikre en systemunderstøttelse af kommando, kontrol og informationsdeling i hele konfliktspektret. At varetage implementering af den strategiske prioritering og digitalisering på vegne af Hjemmeværnet? Så opretter vi en stilling - netop til dig.
Om os
Du kommer til at arbejde i Planlægningsdivisionen, der har det overordnede ansvar for den strategiske udvikling af Hjemmeværnet. Du tilknyttes logistikafdelingen, hvor du bliver en del af et tværfagligt og rutineret team på 34 medarbejdere – civile og militære, der beskæftiger sig med logistik, IT-udvikling, etablissementsdrift, vedligehold, arbejdsmiljø og sikkerhedsrådgivning inden for Hjemmeværnets myndighedsområde.

Vi er en afdeling med kvalitet og rettidighed i højsædet, men samtidig prioriterer vi at styrke og vedligeholde de gode interne relationer i respekt for balance mellem arbejde, familie og fritid. Vi interesserer os i arbejdet og hinanden.
Om stillingen
Du vil besætte stillingen som Communication and Information systems officer (CISOF), der oprettes som en ny stilling i Hjemmeværnskommandoen. Stillingsoprettelsen skal ses som en del af den fremadrettede fokus på digitalisering af systemer, kommunikativ software og føringskoncepter. Hjemmeværnets operative enheder skal være udrustet og uddannet tids- og tilsvarende samarbejdspartnere i værnene under Forsvarskommandoen.

Du vil kunne præge Hjemmeværnets planlægningsplatform HJV.dk, der understøtter det daglige virke, uddannelse, arrangementsstyring, videndeling og administrative planlægning samt bidrage til implementering og anvendelse af SitaWare Hq til understøttelse af den operative indsættelse i hele konfliktspektret på alle niveauer. Begge platforme skal tænkes ind i Hjemmeværnets føringskoncept, som du vil bidrage til udviklingen af.

Vi tilbyder dig et afvekslende værnsfælles arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi forventer, at du er en holdspiller, der er initiativrig, ressourcebevist og omstillingsparat. Til gengæld tilbyder vi dig en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor berøringsflade lige fra det strategiske niveau såvel som de frivillige samt Hjemmeværnets myndigheder og enheder.

Udgangspunktet for dit daglige virke er Hjemmeværnskommandoen på Vordingborg Kaserne, men der kan forekomme rejsevirksomhed i forbindelse med besøgs-, tilsyns- og mødeaktiviteter for at sikre sammenhæng mellem planlægningsgrundlaget og de praktiske rammevilkår samt tæt samarbejde med Telegrafregimentet i Fredericia. Der vil være gode muligheder for hjemmearbejdsdage på ugebasis.
Om dig
Vi forventer, at du har gode analytiske evner, kan nedbryde problemstillinger og skabe resultater - også hvor det på samme tid kan være nødvendigt at navigere mellem modstridende interesser og forskellige niveauer for at få opgaven løst.

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller alternativt M322-ansat major.

Det er vigtigt, at du kan sætte dig i brugernes sted og samtidig kan sammenfatte og formulere hele og anvendelige koncepter samt følge anvendelsen heraf.

Du er ansvarsfuld og samarbejdsvillig i din kontrolvirksomhed med respekt for opgaven og enhedernes vilkår. Du bliver en del af en organisation med stor diversitet. Dit sagsområde har stor bevågenhed med fokus på fortsat indførelse af Hjemmeværnet i et mere digitaliseret perspektiv. Du har overblik og selvstændighed i opgaveløsningen med blik for at sikre eller bringe orden i anvendelsen af kommunikations- og informationsplatforme og -materiel i Hjemmeværnets myndigheder.

Vi forventer, at dit virke er autentisk og empatisk med fokus på ordentlighed samt sans for at bevare balancen mellem mål og midler, så dine arbejdsmæssige ressourcer prioriteres til gavn for både Planlægningsdivisionens som Hjemmeværnskommandoens samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Vordingborg.

KONTAKT OG ANSØGNING

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Gøttske telefon 25 72 11 47 eller Christian Blixencrone-Møller 20 60 46 86.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023.

Ansættelsesdato den 1. april 2023 eller snarest herefter.

Samtaler til stillingen forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

18.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent