Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsfaglig sagsbehandler til Beredskabsstyrelsen (genopslag)


Beredskabsfaglig sagsbehandler til Beredskabsstyrelsen (genopslag)

Beredskabsstyrelsen søger en beredskabsfaglig sagsbehandler med solid indsigt i de kommunale redningsberedskaber til rådgivnings- og tilsynsarbejde.

Har du evnerne og lysten til at arbejde med rådgivning af og tilsyn med de kommunale redningsberedskaber vedr. risikobaseret dimensionering, planer for de kommunale redningsberedskaber og borgerrettet brandforebyggelse, så tilbyder vi en stilling, hvor du får rig mulighed for at udvikle dine kompetencer i et kontor med høj faglighed.
Om os
I kontoret Kommune og Borger arbejder vi primært med rådgivning og tilsyn i forhold til de kommunale redningsberedskaber, informations- og kampagneaktiviteter rettet mod borgerne samt civilbeskyttelse, herunder beskyttelses- og sikringsrum.

Vi er ni medarbejdere i kontoret, der alle bidrager til et godt fagligt og kollegialt sammenhold. Vi løser vores opgaver i et positivt og åbent miljø, hvor der er stor vægt på faglighed og kvalitet, og vi er opmærksomme på, at den enkelte medarbejder løbende får udviklet sine kompetencer.

Derudover har vi fokus på fleksibilitet og balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Om stillingen
Jobbet indebærer dialog med de kommunale redningsberedskaber samt kontakt til en række statslige myndigheder bl.a. Vejdirektoratet, Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Rigspolitiet.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:
- Rådgivning af og tilsyn med de kommunale redningsberedskaber vedr. risikobaseret dimensioner og planer for de kommunale redningsberedskaber, heriblandt udarbejdelse af udtalelser.
- Sagsbehandling inden for beredskabs- og indsatsmæssige forhold, for eksempel i forbindelse med høringer.
- Bidrag til udarbejdelse og opdateringer af vejledninger, herunder Retningslinjer for Indsatsledelse.
- Brandforebyggende borgerrettede kampagner i samarbejde med bl.a. Danske Beredskaber og TrygFonden.

Stillingen er en fuldtidsstilling uden tidsbegrænsning.
Om dig
Du er fagligt dygtig, du arbejder selvstændigt og systematisk og du lægger vægt på kvalitet i din sagsbehandling. Du evner at prioritere din arbejdsindsats i et miljø, hvor der både skal tages faglige, økonomiske og politiske hensyn. Derudover har du en god fornemmelse for, hvornår det er relevant at sparre og inddrage andre i opgaverne.

Vi lægger vægt på, at du:
- Har nogle års erfaring som indsatsleder fra et eller flere kommunale redningsberedskaber.
- Gerne har erfaring med det brandforebyggende arbejde, f.eks. brandsyn og kampagneområdet.
- Bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået civilt (AC´er) såvel som militært og beredskabsfagligt som sektionschef.

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Birkerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte kontorchef Henrik G. Petersen på telefon 40 83 89 33.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 12. februar 2023. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Bered-skabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

12.02.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent