Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtkommandør og Sikkerhedsassistent til Efterretningssektionen ved Trænregimentet (genopslag)


Vagtkommandør og Sikkerhedsassistent til Efterretningssektionen ved Trænregimentet (genopslag)

Har du interessere i militær sikkerhed, vagttjeneste og efterretningstjeneste, kan du arbejde selvstændigt, så har du nu muligheden for at søge stillingen som Vagtkommandør, Sikkerhedsassistent og Efterretningsbefalingsmand ved Trænregimentet (TRR).

Stillingen er placeret i Efterretningssektionen ved Trænregimentet (S2/TRR) og beliggende på Aalborg Kaserne.
Om os
Vagten understøtter og bidrager til den militære sikkerhed på Aalborg Kaserne, ved primært at føre adgangs- opholdskontrol og patruljetjeneste i Garnisonen og tilknyttede områder. Som sikkerhedsassistent vil din rolle være støttende til den Koordinerende Sikkerhedsofficer for TRR.

Efterretningstjenesten ved TRR skal primært understøtte de operationer som TRR planlægger gennemført med udgangspunkt i Aalborg Kaserne og det lokale miljø Aalborg kaserne befinder sig i.

Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen under hensyntagen til den militære sikkerhed.
Om stillingen
Du vil i stillingen komme til at varetage følgende områder:

I samarbejde med ACOS/S2.
• At formulere TRR efterretningsbehov
• At bearbejde lokale efterretninger i muligt omfang.
• At deltage i stabsarbejde og udarbejdelse af CONPLANER ved TRR.
• At udarbejde og indsamle oplysninger i.f.m. Rapporteringsbehov fra foresatte.

I samarbejde med SIKOF
• Føring af vagtroste og arbejdstidsplanlægning af tilknyttet personel samt generelle forhold tilknyttet hovedvagten.
• Sikkerhedsassistent ved TRR.
• Effektiv adgangskontrol og patruljetjeneste på Aalborg Kaserne og de tilknyttede områder, herunder alarmhåndtering
• Optimering af sikkerhedsprocesser jf. TRR Direktiv for militær sikkerhed.
• Optimering og opdatering af vagtbestemmelser og bilag.
• Mødeaktivitet omkring militær sikkerhed på Aalborg Kaserne
• Gæste og besøgsanmodninger.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt erfaren oversergent, der er klar til udnævnelse. Du har en positiv indstilling til den militære sikkerhed og efterretningstjenesten, med flair for at se muligheder frem for begrænsninger. Du optræder myndig og korrekt.

Kendskab til vagttjeneste og efterretningstjeneste eller militær sikkerhed er ønskeligt. Du skal derfor være villig til et efteruddanne dig inden for områderne.

Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og i myndigheder.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt biddrager til et positivt arbejdsklima.

Du er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale, samt løser dine arbejdsopgaver med en høj grad af professionalisme, helhedsorientering og systematisering.

Du vil opleve, at selv om arbejdet dine ansvarsområder og dagligdagen i Hovedvagten er i faste rammer, kan det til tider være en hektisk arbejdsplads, og vi forventer, at du i disse perioder er fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme til din opgaveløsning.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn J. Henrichsen, Sikkerhedsofficer, TRR, på mail TRR-S2-01@mil.dk eller telefon 40 36 74 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 2. februar 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

06.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent