Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sektionschef til afdelingen for militære cyberoperationer i Forsvarets Efterretningstjeneste

Vil du lede og bidrage til koordinationen af FE’s defensive kapacitet inden for cyberoperationer til støtte for Forsvaret? Kan du se dig selv bidrage til at koordinere og facilitere træning for FE’s samlede Computer Network Operations (CNO) kapacitet? Brænder du ligeledes for at videreudvikle dine ledelsesmæssige færdigheder? Vi søger nemlig en sektionschef til sektionen for stabsstøtte og defensive militære cyberoperationer.

Du får ledelsesmæssigt ansvar
I afdelingen for militære cyberoperationer leverer vi offensive cyberoperationer og koordinerer defensive cyberoperationer til gavn for Forsvaret og Danmarks sikkerhed. Målet er at imødegå trusler mod dansk sikkerhed gennem at påvirke, modvirke eller hindre en modstanders evne til at operere i og gennem cyberspace.

I sektionen for stabsstøtte og defensive cyberoperationer faciliterer og koordinerer vi blandt andet defensive cyberoperationer. Selve den praktiske planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse forestås af afdelinger i Center for Cybersikkerhed, der også er placeret under FE.

Derudover faciliterer og koordinerer sektionen CNO-kapacitetens øvelsesvirksomhed, primært på det defensive cyberområde, nationalt og internationalt, samt forestår sagsbehandling af militære cyberdoktriner. Sektionen løser endvidere en række andre opgaver, herunder som støtte for afdelingschefen.

Du vil som sektionschef få ansvaret for personaleledelse, sektionens samlede opgaveportefølje og udvikling.

Vi har netop udrullet et fælles ledelsesgrundlag med tilhørende rolle- og kompetencebeskrivelser. Ledelsesgrundlaget retter sig mod alle ledelsesniveauer i organisationen. Du skal som chef kunne balancere mellem strategisk ledelse vs driftsledelse, relationel ledelse vs faglig ledelse og tværgående ledelse vs linjeledelse.

FE har fire ledelsesværdier, som du i dit daglige virke skal understøtte:

 • Vi arbejder som ét FE.
 • Vi udfordrer og udvikler os.
 • Vi tager ansvar og eksekverer.
 • Vi transformerer FE.

Dine arbejdsopgaver vil primært være at:

 • Lede sektionen, herunder udvikle sektionens kapacitet og opgaveløsning, samt planlægge kompetenceudvikling for sektionens medarbejdere.
 • Lede indsættelsen af ressourcer og kapaciteter under hensyntagen til de operative muligheder og udfordringer.
 • Lede og bidrage til sektionens støtte til afdelingschefen, herunder udarbejdelsen af afdelingens skriftlige produkter i form af briefinger, notater og beslutningsoplæg.
 • Lede eller bidrage til planlægningen af mødeaktiviteter med udenlandske partnere.
 • Indgå i en velfungerende ledelsesgruppe.
 • Bidrage til tværgående samarbejde med både interne og eksterne aktører.Bidrage til udadvendte aktiviteter såsom kapacitetsfaglig rådgivning.
 • Deltage i formelle og uformelle samarbejdsfora.
 • Bidrage til uddannelse af primært Forsvarets stabe og enheder.

Du og din baggrund er vigtig
Stillingen kan besættes både af en civil eller militær chef. Kendskab til Forsvaret og planlægning af operationer i Forsvaret er en fordel, men ikke et krav.

Er du civil ansøger, har du en baggrund som erfaren specialkonsulent eller chefkonsulent med en relevant civil uddannelse, gerne med dokumenteret ledelseserfaring. Er du militær ansøger, er du major/orlogskaptajn (M331) og har erfaring som leder, gerne fra en højere stab eller styrelse.

Du skal kunne sagsbehandle og koordinere på tværs internt i FE, såvel som på tværs af relevante myndigheder indenfor Forsvarsministeriets område. Det er derfor vigtigt, at du kan formidle din viden til andre på en klar og tydelig måde, samt opbygge og fastholde vigtige relationer.

Du har fokus på samarbejde og tillid, og er opmærksom på, hvordan sektionens arbejde indgår i en sammenhæng, der skaber værdi for FE.

Du udøver en inddragende ledelsesstil, og du er som leder i stand til at skabe en retning og til at opbygge et velfungerende samarbejde. Sektionen består af både militært- og civilt ansatte med forskelligartede kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund.

Du er vedholdende, initiativrig og tager ansvar. Det er også vigtigt, at du har styr på dine og FE’s prioriteringer på det defensive cyberområde, for der er periodevis mange bolde i luften. At du evner smidigt tværgående samarbejde i alle retninger er naturligvis en selvfølge.

Dine engelskkundskaber er gode – både i skrift og tale.

Afdelingen er præget af en uformel omgangstone, og vi forventer, at du kan bidrage med godt humør og en positiv indstilling og dermed bidrage til, at FE er et godt sted at arbejde.

Din nye arbejdsplads
FE er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. FE er Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Afdelingen for Militære Cyberoperationer koordinerer og leverer effekt til støtte for Forsvarets gennemførelse af operationer, og afdelingen indgår i FE’s Forsvarssektor. Afdelingen løser primært sine opgaver fra FE’s lokalitet på Amager, men sektionen har også et omfattende samarbejde med medarbejdere fra såvel Forsvarskommandoen som Center for Cybersikkerhed, som begge ligger i det centrale København.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Som civil vil du blive ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.

For militære er stillingen indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vi du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalstyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officer i Forsvaret.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Arbejdssted: København

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, har du pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning, og CV via stillingsopslaget, senest den 23. maj 2024. Militære ansøgere skal vedlægge senest udfærdigede FOKUS-bedømmelse. Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted uge 22 eller 23/2024 og stiler mod en ansættelse fra 1. august 2024. Vi opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på mailadressen: fe-1119@mil.dk I emnefeltet skrives ”SEKCH-cyberoperationer”

Du kan også læse mere på fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE’s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Generel information


Tjenestested

Geografi

København og omegn

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

23.05.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent