Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef til Strategi- og Analysesektionen


Chef til Strategi- og analysesektionen

Vil du være med til at drive udviklingen af Forsvarets Vedligeholdstjeneste?
Viden og teknologier udvikles med høj fart. Kan du lede videns medarbejdere, der håndterer opgaver med stigende kompleksitet via innovative processer og samtidig sikre motivation og balance i sektionen?
Om os
Forsvaret skal styrkes, og derfor er Forretningsafdelingen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste under udvikling. Forretningsafdelingen består i dag af Strategi- og analysesektionen i Brabrand og Forbindelseselementet i Ballerup. Vi søger en kandidat, som kan være chef for Strategi- og analysesektionen og være med til at påvirke sektionens fremtidige udvikling og sammensætning.

Strategi- og analysesektionen er omdrejningspunktet for optimeret sourcing og består af otte engagerede militære og civile medarbejdere med ekspertise inden for bl.a. Forsvarets virke, virksomhedsledelse, industriel teknologisk produktion, BI-analyser, organisationsudvikling m.v. Vi anvender vores kompetencer i samspil for at sikre helhedsorienterede løsninger, og sparring er derfor en naturlig del af hverdagen, hvor der er plads til at tænke højt, når gode idéer opstår.
Om stillingen
I Strategi- og analysesektionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) er du en afgørende forskel for Forsvarets vedligeholdelse. Dine forretningsindsigter danner grundlaget for vores udviklingsstrategier, og du får mulighed for at skabe netværk på tværs af Forsvaret gennem samarbejdet med beslutningstagere i Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og værnene.

I denne stilling skal du udvikle, sparre og motivere sektionens medarbejdere. Du vil foretage overordnede analyser af forretningen, forretningsprocesserne og nye forretningsområder. Det vil herefter være sektionens ansvar at gennemføre beslutninger om udvikling, afvikling eller tilpasning.

Du skal levere forretningsindsigter og koncepter til direktionen med udgangspunkt i værnenes og Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes behov. I dit arbejde vil du få et stærkt netværk på tværs af hele Forsvaret, når du bl.a. varetager følgende opgaver:
- Forberedelse til Forsvarsforlig
- Strategi- og forretningsudvikling
- Udarbejdelse af forretningsanalyser og business cases
- Implementering af strategier og koncepter baseret på dine analyser
- Rapporter, som gør ledelsen i stand til at træffe oplyste og strategiske beslutninger

I stillingen som chef for Strategi- og analysesektionen får du ledelsesansvar for udvikling, eksekvering og opfølgning på forretningsudviklingsprojekter.

Rejseaktiviteten kan i perioder være hyppig, men er i langt overvejende grad dagsrejser og umiddelbart fordelt på enkeltdage til besøg ved samarbejdspartnere og på værksteder.

Vi vægter fleksibilitet højt; der er derfor mulighed for hjemmearbejdsdage, hvor det ikke påvirker leveringen af opgaver inden for deadline.

Stillingen er slået op som militær og civil.
Om dig
For at være den helt rigtige kandidat forventer vi:
- Du har en relevant baggrund. Du kan være akademiker, uddannet officer M331 eller noget helt tredje. For os er det vigtigste, at vi finder personen, som kan løse opgaven bedst muligt.
- Du er en erfaren, rummelig og motiverende leder, som forstår at lede og sparre med videns medarbejdere.
- Du er ambitiøs og motiveres af muligheden for at arbejde på tværs af værnene. Du udviser ansvarlighed og er god til at formidle strategiske budskaber.
- Du har et stærkt drive samt et mindset, som gør dig i stand til at balancere de vilkår, der gør sig gældende i en militær organisation drevet efter konkurrencedygtige og forretningsmæssige principper.
- Du er analytisk super stærk, danner overblik og kan anvende styringsværktøjer. Du har fokus på forretningsoptimering, styring og udvikling. Du er kreativ, ser muligheder og er fortrolig med stabsarbejde.
- Du arbejder struktureret, overholder dine deadlines og kender dine begrænsninger. Du er en dygtig formidler og formår at præsentere komplekse analyser of beregninger, så de er forståelge for alle, herunder at du forstår at operere i sammenspillet mellem offentlige styrelser og militære myndigheder.
- Du er bekendt med MS Office pakken samt et ERP system, gerne SAP PM, SAP MM og SAP PS. Du har kendskab til Forsvarets struktur, Forsvarskommandoen, værnene og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og forstår hvordan de forskellige dele spiller sammen.
- Du har en stærk organisatorisk forståelse fra din militære eller anden statslige baggrund.
- Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til forretningsudvikling, vedligeholdelse og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Vi sørger for, at du bliver godt klædt på gennem et skræddersyet introduktionsforløb ud fra din baggrund og kompetencer.

Som person forventer vi, at du er initiativrig og en engageret leder og udtrykker stor interesse i sektionens opgaver og samspil med omverdenen. Vi forventer, at du er udadvendt og i stand til at kunne gennemføre nysgerrig kommunikation med personer på alle niveauer af organisationen.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes og aflønnes du i henhold til den til enhver tid gældende relevant overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

For både civile og militære ansøgere:
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Søren Godik Godiksen på telefon 72 81 10 12 eller på mail: FVT-P-CHFA@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent