Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Værkstedscontroller til Garnisonsværksted Skive


Værkstedscontroller til Garnisonsværksted Skive

Til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger vi snarest muligt en Værkstedscontroller til Garnisonsværksted Skive i en nyoprettet selvstændig stilling i tæt samarbejde med reservedelsgruppen. Reservedelsgruppen arbejder i det daglige for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelsen Supply Chain Division på reservedelslageret i Skive.
Om os
Garnisonsværkstedet består af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt en reservedelsgruppe. Derudover der der også Panserværksted Skive med omkring 30 rutinerede medarbejdere. Værkstederne i Skive vedligeholder en bred vifte af forsvarets kapaciteter, primært ingeniørmateriel, som spænder meget bredt lige fra gasmasker til rendegravere, robotter og panserbroer.

Reservedelsgruppen arbejder til dagligt på Supply Chain Division reservedelslagre og i tæt samarbejde med lokalindkøbssektionen. Lokalindkøbssektionen er en del af Indkøbsafdelingen ved Supply Chain Division. Lokalindkøbssektionen modtager, behandler og ekspederer behov på reservedele, varer og tjenesteydelser, fra enheder placeret i Skive. Lokalindkøbssektionen kerneopgave er varetagelse af lagerstyrings og lokalindkøbsopgaver, herunder at være med til at sikre, at koncernens brugere har det ønskede materiel til rådighed til rette tid og i rette mængde. Arbejdet foregår i tæt koordination med vore leverandører og ikke mindst brugerne selv.

Stillingen som værkstedscontroller er en selvstændig stilling på værkstedet, men i det daglige tilknyttet opgave porteføljen ved lokalindkøbssektionen i fm. reservedelslagerets virke.

Lokalindkøbssektionen vil i det daglige være dem, der definerer opgaverne, og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er den personaleansvarshavende myndighed.
Om stillingen
Som værkstedscontroller skal du, som en del af et team med kolleger fra flere myndigheder, der består af indkøbere, planlæggere, reservedelsekspedienter og driftsassistenter, varetage planlægning og koordinering af de materielbehov, der måtte komme fra brugerne, primært fra værkstederne i Skive. Dette kræver en struktureret tilgang til løsning af opgaven.

Da Lokalindkøbssektionens område er under konstant udvikling, kræver jobbet, at du kan agere i et miljø præget af forandring. Du skal besidde en sans for detaljer og bidrage aktivt til at optimere og udvikle inden for eget område.
Lokalindkøbscentret og reservedelslagret har en stor og tæt kontakt til brugerne. Derfor kræver jobbet ligeledes en tilgang, hvor service med soldaten og mekanikeren i centrum sættes i højsædet, og hvor der samtidig er forståelse for de gældende bestemmelser og regler, der findes på området.

Primære opgaver
• Afsøge leveringsmuligheder
• Opfølgning på manglende leveringer
• Bidrage til vedligeholdelse af stamdata
• Controlling af bestillinger
• Bidrage til optimering af leveringsevne i tæt koordination med de resterende led i forsyningskæden
• Koordinering med reservedelslager og værksted om levering og re-planlægning
• Eskalering mod forsatte myndighed ved manglende indkøb og levering mod Supply Chain Division
Om dig
Vi forestiller os, at du er civil med en erhvervsfaglig grunduddannelse - du kan enten være en materielforvalter eller kontorfunktionær og gerne med erfaring som planlægger fra en produktionsvirksomhed.
Du kan også være en faglært oversergent med en baggrund som reservedelsekspedient - alternativt en erfaren sergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Det er ønskeligt, at du ved, hvordan Forsvaret, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse er opbygget og arbejder i forbindelse med anskaffelse af reservedele og andet materiel.
• Du er rutineret i at anvende SAP/Demars
• Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
• Du har gode samarbejdsevner og er serviceminded
• Du er en teamplayer med fokus på videndeling
• Du er god til at bevare overblikket og det gode humør i pressede situationer
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes både civilt og militært.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende civile overenskomst, og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kim Vraa på telefon 4172 4722 eller e-mail: FVT-P-LOG11@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LHS@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er den 1. januar 2023 og samtaler forventes afholdt i ugerne 2 og 3.

Stillingen ønskes besat efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

01.01.2023

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent