Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

"Søstærk" koordinator til ARK projektet ved JMTO


"Søstærk" koordinator til ARK projektet ved JMTO

Har du et godt kendskab til søtransport? Kan du arbejde i et værnsfælles miljø, og vil du have indflydelse på søtransport i både nationalt og internationalt perspektiv.

Ønsker du at være med til at gøre en forskel, når materiel skal transporteres i forbindelse med internationale opgaver og øvelser for Forsvaret og allierede Nationer?
Om os
ARK projektet har til formål at skaffe ARK partnerne sikret adgang til strategisk søtransport, også i krise og krig.

ARK projektet (ARK) blev etableret som et dansk projekt i 2003 som støtte i form af strategisk søtransportkapacitet til NATO’s Response Force (NRF).

I 2006 indgik Danmark et samarbejde med Tyskland om strategisk søtransport-kapacitet, og ARK har siden været en fælles pulje af skibe for de to lande, hvor Danmark varetager driften gennem en ARK stab i JMTO.

ARK skibene benyttes også ved gennemførelse af specielle operationer, og har bl.a. med succes deltaget i bl.a. transport af kemiske stoffer fra hhv. Syrien og Libyen.

Ved oprettelsen af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) i 2013 blev ARK forankret i JMTO, hvor direktøren for ARK refererer direkte til CH JMTO. ARK er som resten af JMTO geografisk placeret på Flyvestation Karup.

ARK projektet indgår også i samarbejdet omkring ”Movement Coordination Centre Europe” (MCCE) i Eindhoven, Holland, hvor de militære transporter koordineres blandt MCCE medlemslande.

ARK projektet indgår ligeledes i Multinational Sealift Steering Committee (MSSC), som er et NATO samarbejde omkring strategisk søtransport. Her er ARK Danmarks og Tysklands bidrag til samarbejdet.
Om stillingen
Du indgår i den stab der driver ARK projektet, hvor du referer til lederen af projektet. Vi disponerer både de faste skibe, der er tilknyttet ARK projektet, og også lejlighedsvis andre skibe, som chartres til specielle formål.

Vi løser en række opgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af søtransport, og som en del af samarbejdet i JMTO yder vi også rådgivning om søtransport.

Du er et vigtigt bindeled mellem skibe, myndigheder og samarbejdspartnere ved gennemførelse af søtransport i ARK regi.

Du medvirker både ved planlægning, opstilling af muligheder, fremstilling af grundlag og aftaler for søtransport og endelig selve gennemførelsen af transporten. Herudover rådgiver du om søtransport og anvendelse af skibene.

Jobbet indebærer en bred kontakt til samarbejdspartnere både i Forsvaret og i den civile del af branchen. Som en del af at fastholde og udvikle de meget tætte relationer deltager du i konferencer med de andre MCCE medlemslandes kontaktpersoner på dette område 3-4 gange årligt.

Stillingen omfatter også sagsbehandling på søtransportområdet, og gennem hele processen sørger du for at dokumentationen er på plads og tilgængelig efter de retningslinjer der gælder i forsvaret.

JMTO er en velfungerende arbejdsplads med spændende og afvekslende hverdag med gode kollegaer og med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder gode muligheder for indflydelse på både arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning, og der indgår frihed under ansvar og mulighed for fleksibel arbejdstid og for hjemmearbejde.

Hverdagen er præget af en uformel tone, og JMTO har fokus på trivsel, værdier og løbende udvikling.
Om dig
Du har en maritim baggrund, gerne som navigatør eller fra shipping, og har herigennem et godt kendskab til søtransport.

Du har lyst til at arbejde med området og herigennem udvikle og skabe gode og professionelle løsninger for Forsvaret og vore samarbejdspartnere.

Du har gerne erfaring fra den maritime del af M&T området eller det civile shipping marked, og at du har stærke kompetencer inden for logistisk planlægning.

Desuden er det en fordel hvis du har kendskab til Forsvarets procedurer og bestemmelser for transportområdet, samt bestemmelserne omkring behandling af farligt gods under maritime forhold (IMDG). Du er velbevandret i Microsoft Office pakken, og optimalt kender du nogle af de IT-værktøjer som bruges af Forsvaret i transportøjemed, f. eks EVE.

Du er positiv, engageret og proaktiv, og sammen med en naturlig nysgerrighed ser du muligheder frem for begrænsninger. Du lægger vægt på samarbejde, og har nemt ved at skabe dig overblik, prioriterer og nedbryder problemstillinger, og du befinder dig godt både med administrative opgaver, planlægnings- og analysearbejde såvel som operation af skibe.

Vi ser gerne, at du har deltaget i MCCE’s Maritime Manager Transport Operations Course, der gennemføres i Rotterdam, Holland. Alternativt forventes du at gennemføre kurset ved først givne lejlighed.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevant overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at høre mere om stillingen hos direktøren for ARK projektet Bo T. Nielsen ved JMTO på telefon 728 40715.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 8 december 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse senest 1. marts 2023. Optimalt vil være 1. februar 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link med en motiveret ansøgning, et opdateret CV samt evt. dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.12.2022

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent