Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kollegaer til Center for Overenskomst, Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Kollegaer til Center for Overenskomst, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Vil du være med til at fortolke og forhandle kollektive aftaler og overenskomster for civile og militære ansatte i Forsvaret og bl.a. deltage i forberedelserne og gennemførelsen af overenskomstforhandlinger? Har du lyst til at dykke ned i større og mindre overenskomstrelaterede problemstillinger, rådgive Forsvarets chefer og få en bred kontaktflade i hele Forsvaret?
Vi har travlt og søger derfor to kollegaer til vores Forhandlingssektion fra 1. februar 2023.
Om os
Forhandlingssektionen er en del af Center for Overenskomst i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, beliggende i Ballerup.

Vi forhandler og fortolker en lang række overenskomster og aftaler for Forsvarets medarbejdere - både militære og civile. Derudover rådgiver vi Forsvarets chefer og HR-medarbejdere om brugen og fortolkningen af såvel statslige som Forsvarets egne overenskomster og aftaler.

Vi har et tæt samarbejde med Forsvarets myndigheder og de faglige organisationer, der understøtter Forsvarets skiftende opgaver og de behov for nye aftaler, der følger af ændrede operationsmønstre i både ind- og udland.

Forhandlingssektionen, som du vil blive en del af, består af 12 medarbejdere med forskellige akademiske baggrunde.

Vi sætter en ære i at levere professionel rådgivning på et højt fagligt niveau, og lægger stor vægt på faglig sparring og vidensdeling. Vi har en uhøjtidelig omgangstone, bidrager alle til den gode trivsel i afdelingen og har ofte sociale arrangementer.
Om stillingen
Du rådgiver, forhandler og fortolker inden for militære og civile overenskomstområder. Du har en dagligdag i tæt kontakt med de faglige organisationer og Forsvarets myndigheder, chefer og HR-medarbejdere, hvor du rådgiver om fortolkning og brugen af aftaler og overenskomster til understøttelse af Forsvarets opgaveløsning. Det gør du bl.a. via din løbende rådgivning og ved at skrive notater og beslutningsoplæg.

Du har ansvar for, i samarbejde med dine kollegaer og sammen med de faglige organisationer på området, at håndtere de større eller mindre udfordringer, som løbende opstår i relation til f.eks. tilrettelæggelse og honorering af arbejdet i et Forsvar i hastig udvikling.

Vi nærmer os forberedelserne af overenskomstforhandlingerne til 2024, og du vil derfor få en stejl læringskurve, så du er klar til at være med.

Vores hverdag er præget af meget varierende opgaver, og der stilles krav til selvstændighed, personlig fleksibilitet og gode samarbejdsevner.

Dit faste arbejdssted er i Ballerup.
Om dig
Vi forestiller os at du:
• Har erfaring med forhandling og overenskomster/kollektiv aftaleret fx fra en faglig organisation
eller bred erfaring med HR-arbejdet fra en offentlig organisation.
• Er en god kommunikator i både skrift og tale og kan formidle kompliceret fagligt stof på en let og
forståelig måde, da du i det daglige skal samarbejde med interessenter med meget forskellig
faglig baggrund.
• Har gode teoretiske og analytiske kompetencer, du fordyber dig i større opgaver, skriver notater
og arbejder med tal og beregninger i Excel.
• Er i stand til at tilrettelægge dit arbejde hensigtsmæssigt og evner at arbejde selvstændigt,
ligesom du er indstillet på at arbejde tæt sammen med kollegerne i afdelingen.
• Gerne vil påtage dig rollen som mødeleder samt undervise inden for dit faglige område.
• Er effektiv uden at gå på kompromis med fagligheden og udviser fleksibilitet i det daglige.

Som civil er din uddannelsesmæssige baggrund en samfundsvidenskabelig kandidatgrad, fx cand.jur., cand.scient.pol., cand.merc.HRM eller lign.

Har du militær baggrund er du major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, der er i gang med førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som uniformeret er du sektionschef og har gennemført MMS eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren sektionsleder og i gang med førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes du efter Overenskomst med Akademikere i Staten.

Som militær ansat:
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som uniformeret:
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter sektionschefer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Allerede ansatte i Forsvaret vil kunne bevare en evt. tjenestemandsansættelse.

For alle ansatte i Forsvaret gælder det, at man er omfattet af særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Inger Børsting på 3266 5143 eller chefkonsulent Christine Sørensen på 3266 5171.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Karin Dupont på telefon, 3266 5188.

Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis senest den 7. december 2022.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 50.

For allerede ansatte i Forsvaret vil den endelige ansættelsesdato blive koordineret med din chef.

Er du udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Du må gerne vedlægge de FOKUS-bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent