Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Myndighedsbefalingsmand til Flyverhjemmeværnet i Karup


Myndighedsbefalingsmand til Flyverhjemmeværnet i Karup

Har du lyst til at arbejde med frivillige flyverhjemmeværnssoldater, og er du en særdeles dygtig og ambitiøs chef- eller seniorsergent? Så er du måske vores nye Myndighedsbefalingsmand i Flyverhjemmeværnet.

Om os
Flyverhjemmeværnet er en del af Hjemmeværnet, en landsdækkende frivillig militær beredskabsorganisation, der uddanner, opstiller og træner operative kapaciteter. Disse kapaciteter stilles til rådighed for det danske samfund i særlige eller kritiske situationer, fx ved et forhøjet sikkerhedsberedskab eller større ulykker.

Flyverhjemmeværnet er den værnsgren i Hjemmeværnet, der primært støtter Flyvevåbnet. Derfor skal Flyverhjemmeværnets kapaciteter kunne indsættes i samarbejde med Flyvevåbnets enheder og under samme operationsvilkår, hvilket afspejler sig i vores uddannelses- og træningsaktiviteter.

Flyverhjemmeværnet er landsdækkende. Staben består af tre sektioner, som er Planlægnings- og Ressourcesektionen, Operations- og Støttesektionen samt Luftoperationssektionen. Herudover støttes chefen for Flyverhjemmeværnet af en lille kerne af nøglemedarbejdere bestående af en stabschef, en myndighedsbefalingsmand, og en kommunikationsrådgiver.

Flyverhjemmeværnet løser en bred vifte af opgaver, og både uddannelse, øvelse og skarpe operative indsættelser er en del af den daglige kontekst.
Om stillingen
Som myndighedsbefalingsmand er du Chefen for Flyverhjemmeværnets nærmeste rådgiver i forhold til befalingsmænd og instruktører i det samlede Flyverhjemmeværn. Du formidler Chefen for Flyverhjemmeværnets ledelsesbudskaber og holdninger til Flyverhjemmeværnets mellemledere, herunder især Flyverhjemmeværnets frivillige mellemledere og personel på manuelt niveau.

Som myndighedsbefalingsmand skal du medvirke til at styrke den militære identitet, håndværket i den enkeltes funktion og i eskadrillerne. Du har en høj faglig viden, er top professionel, ulastelig i din optræden og en god kommunikator, så du kan virke som rollemodel, såvel for frivillige som for fastansatte befalingsmænd i Flyverhjemmeværnet.

Myndighedsbefalingsmanden medvirker til at udbrede viden om og kvalitetssikring af Hjemmeværnets befalingsmandsuddannelser. Ligeledes skal du støtte Hjemmeværnseskadrillernes uddannelse af disses befalingsmænd og korporaler.

Et ikke uvæsentligt element i funktionen er at bidrage til bevarelse og udvikling af traditioner samt fastholdelse af en høj moral samt god og etisk omgangstone.

Myndighedsbefalingsmanden er overordnet ansvarlig for koordinering af Flyverhjemmeværnets militær fysisk træning, herunder den årlige afvikling af forsvarets fysiske tests

Der vil i vid udstrækning være mulighed for selv at medvirkende til at forme og tilpasse den samlede opgaveportefølje og derigennem definere rammerne for virket som myndighedsbefalingsmand ved Flyverhjemmeværnet i samarbejde med Flyverhjemmeværnets Ledelse.

Der vil være god mulighed for at planlægge og tilrettelægge din tjeneste fleksibelt, eventuelt med hjemmearbejdsdage. Samtidig må det forventes, at en del opgaver løses om aftenen og i weekender i hele landet.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent, samt at du har gennemført akademiuddannelse svarende til minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund. Du er god til at planlægge, og formår at tilrettelægge og koordinere egne opgaver, så terminer overholdes. Du er desuden en dygtig kommunikator, både på skrift og i tale. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre. Du er initiativrig, fleksibel i tanke og handling og er handlekraftig.

Vi ser gerne, at du har en stationsoperativ baggrund fra Flyvevåbnet (Operations- og Støtteuddannet) og har erfaring med bevogtning.

Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring med ledelse af frivillige og forståelse for de særlige forhold, der knytter sig hertil. Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, ligesom det er ønskeligt, at du har erfaring som underviser på Flyvevåbnets eller Hjemmeværnets skoler.

Du må også gerne have erfaring fra tjeneste ved højere stabe samt erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Flyverhjemmeværnet, oberst Kern Oddershede på telefon 40 80 17 82 eller Flyvehjemmeværnets myndighedsbefalingsmand, chefsergent Kent Gantriis på telefon 91 33 57 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 12. december 2022. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen tiltrædes 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet.

Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.

Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

12.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent