Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Assisterende værkstedsleder ved Optronik- og sensorværkstedet i Brødeskov (genoplag)


Assisterende værkstedsleder ved Optronik- og sensorværkstedet i Brødeskov

Har du mod på at lede specialiserede medarbejdere på et højt fagligt niveau? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Optronik- og sensorværkstedet er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Værkstedet består af 30 medarbejdere.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi er et dynamisk værksted, der i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelsen og vores kunder i resten af Forsvaret, udfører eftersyn og reparationer på forsvarets Optronik- og sensormateriel.

Som assisterende værkstedsleder vil dine opgaver som udgangspunkt være i Brødeskov, der må dog forventes rejseaktivitet i mindre omfang til ekstern mødevirksomhed.

Da værkstedets primære opgave er eftersyn og reparationer af operativt materiel, er vores fokus i høj grad rettet mod kvalitetsledelse og opretholdelse af certificering efter ISO 9001 standarden.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø bliver vægtet højt.
Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed med højt til loftet.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

- Deltage i den daglige ledelse af værkstedet.
- Deltage i planlægning og tilrettelæggelse af driften ved værkstedet.
- Kontaktvirksomhed til Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelsen (FMI).
- Arbejde med opretholdelse af certificering inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i henhold til ISO 9001 og 45001 standarderne.
- Medvirke til udarbejdelse/ajourføring af interne BST/DIR samt bistå ved det doktrinære arbejde i relation til materiellets anvendelse.
- Bidrage til besvarelse af sager inden for eget kompetenceområde.

I det daglige vil du komme til at arbejde tæt sammen med din driftsassistent og din værkstedsleder.

Desuden vil der også være en del koordination og samarbejde på tværs mellem kunder, FMI og Planlægningssektionen i Vedligeholdelsesafdeling Land.

Vi tilbyder en dynamisk hverdag med masser af spændende udfordringer, hvor du vil have en høj grad af frihed til din opgaveløsning – dette under trygge rammer og i et arbejdsmiljø hvor ledelsen står vagt ved sammenhængen mellem mål og midler på arbejdspladsen. Vi tilbyder endvidere en lang række muligheder for din videre kompetenceudvikling inden for ledelse og drift.
Om dig
Vi forestiller os, at du er værkmester med kendskab til materielvedligehold og planlægning, alternativt har du en relevant håndværksmæssig uddannelse og evt. gennemført 4 moduler af akademiuddannelsen og har mindst 2 års relevant erfaring med materielvedligehold.
Hvis du ikke har gennemført moduler af akademiuddannelsen, skal du være indforstået med at gennemføre de pågældende moduler inden for en årrække.

Du har erfaring med planlægningssystemer, gerne SAP. Erfaring med forsvarets materiel i forbindelse med tidligere job er en fordel, men ikke et krav.

Du har kørekort til min. kat B.

Som person er det vigtigt, at du er god at motivere andre. Du kan skabe forståelse og accept for opgaven samt skabe vilje til at gøre en indsats. Du skal også være god til at disponere tid og ressourcer i forbindelse med din planlægning. Du har handlekraft og personlig autoritet til at træffe nødvendige og effektive beslutninger i rette tid.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat).
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.
Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er i Brødeskov.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Kenneth Helsby på telefon 3057 8474.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 4. januar 2023.
Samtaler forventes afholdt umiddelbert lige efter.
Ansættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brødeskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.01.2023

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent