Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Udviklingskonsulent til Familieenheden i Veterancentret


Udviklingskonsulent til Familieenheden i Veterancentret

Veterancentrets Familieenhed søger en udviklingskonsulent, der ønsker at være med til gøre en forskel for børn og familier til Forsvarets veteraner og tjenestegørende soldater.
Om os
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og har i alt 140 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger og en stab. Familieenheden hører under Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen, der løfter Veterancentrets socialfaglige opgaver. Ud over Familieenheden har vi i Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen også en Socialrådgiversektion, en Beskæftigelsesrådgiversektion og en Opsøgende rådgiversektion. Vi indgår alle i et tæt tværfagligt samarbejde, herunder også med Militærpsykologisk Afdeling.

Familieenheden er et af de seneste indsatsområder i Veterancentret. Vi rådgiver og støtter veteranens børn og unge samt veteranen og/eller dennes ægtefælle, som måtte have udfordringer med børnene og deres reaktioner som følge af at være barn i en veteranfamilie.
Ligeledes er det vores opgave at støtte børn og unge til tjenestegørende soldater, som fx står over for en udsendelse til en international mission.

Vi har hovedsæde i Ringsted, som også vil være din faste arbejdsplads, men de fleste af medarbejderne er placeret på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark.
Dine kolleger i Familieenheden er fordelt på kasernerne i Aalborg, Holstebro, Fredericia, Høvelte, Slagelse. Familieenheden består af en tværfaglig gruppe på i alt 10 specialiserede børne- og ungerådgivere, en leder og en udviklingskonsulent.

Du kan læse meget mere om Familieenheden og Veterancentret på www.veterancentret.dk
Om stillingen
Som udviklingskonsulent arbejder du tæt sammen med lederen af Familieenheden om både drifts- og udviklingsopgaver. Du får en travl og varieret hverdag med mange forskellige opgaver med udgangspunkt i følgende områder:

• Projektledelse og facilitering af processer i Familieenheden, herunder særskilt projektledelse på samtalegrupper for børn og unge.
• Forefaldende stabsarbejde, herunder behandling af henvendelser og udfærdigelse af svar, analyser, notater og oplæg til bl.a. Veterancentrets ledelse, Forsvarsministeriet og øvrige samarbejdspartnere.
• Formidlingsarbejde med særligt fokus på at kommunikere Veterancentrets og Familieenhedens vigtige bidrag til veteranindsatsen både internt og eksternt.
• Ledelsesstøtte i forhold til koordinering af særlige initiativer, opgaver, samarbejdspartnere, projekter samt planlægning af møder og seminarer.

Du vil indgå i et tværgående forum, bestående af andre konsulenter og faglige koordinatorer i Veterancentret. Der vil være nogen indenrigs rejseaktivitet i forbindelse med møder i Familieenheden og interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og har erfaring med sekretariatsarbejde, ledelsesbetjening, procesfacilitering, kommunikation og/eller projektledelse.

Du er en stærk kommunikator både på skrift og i tale, hvor du formår at formidle dine budskaber på en klar og engagerende måde. Den daglige drift har din interesse og du finder ofte potentiale for forbedringer, effektivisering og løft af kvaliteten. Samtidig formår du at bevare overblikket og har de større strategiske linjer for øje. Du har forståelse for psykologiske, organisatoriske og politiske processer, og du formår at forbinde detalje og overblik i din opgaveløsning.

Som person er du udadvendt, åben og imødekommende, har nemt ved at vinde andres tillid og at danne relationer og netværk. Du er ikke bange for at tage ansvar, men griber og lander opgaver på egen hånd. Samtidig har du en god situationsfornemmelse, samarbejdsvilje og inddrager og sparrer gerne med både dine kolleger og din leder.

Kendskab til arbejdsfeltet på børne- & ungeområdet fra en offentlig forvaltning eller privat aktør, vil være en fordel, men ikke et krav.

Du er vant til at koordinere indsatser på tværs af fagligheder og sektorer; er glad for tværfagligt samarbejde og ser styrken i at samarbejde, spille andre gode og være et team.

Du har mod på at videreudvikle Familieenheden i samarbejde med dine kolleger og nærmeste leder.

Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten). Basislønnen og rådighedstillægget er anciennitetsbestemt. Der vil, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 12,5 % af rådighedstillægget.

Stillingen er på 37 timer om ugen inkl. frokostpause. Dit faste arbejdssted vil være på Ringsted Kaserne.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af Familieenheden Marc Krabbe-Sørensen på 7216 3370. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på telefonnr. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022 og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler den 15. december 2022. Stillingen ønskes besat den 1. februar 2023.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link og vedhæfte ansøgning, CV samt uddannelsesbevis. Vær opmærksom på, at bilag kun kan tilføjes som pdf-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Ud over de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent