Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Personel- og Administrationssektion ved Militærpolitiet (genopslag)


Chef for Personel- og Administrationssektion ved Militærpolitiet

Har du lyst til at prøve kræfter med personelforvaltning og administration, og har du samtidig lyst til at være omdrejningspunkt for bemanding af Militærpolitiets enheder, samt bidrag nationalt såvel som internationalt?
Så er du måske den kommende chef for Personel- og Administrationssektionen ved Militærpolitiet.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarsministeriets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation fordelt geografisk med placering i Aalborg og København.
Om stillingen
Sektionen består af en chef, en administrationsbefalingsmand (SSG) og en stabshjælper (KP).

Du er direkte underlagt stabschefen for Militærpolitiet, og som sektionschef er du ansvarlig for bemanding af Militærpolitiets enheder, med henblik på at understøtte Militærpolitiets samlede opgaveløsning til støtte for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Du bidrager aktivt til Militærpolitiets interne stabsarbejder, i alle henseender der er knyttet til personelområdet.

Du er omdrejningspunktet og ansvarlig for rekrutteringer til Militærpolitiet og rådgiver og vejleder chefkredsen i alle rekrutteringens faser, samt klæder den ansættende chef på til ansættelsessamtalerne (og deltager til tider også i samtalerne) m.v.

Du er Militærpolitiets sagsbehandler i den fortsatte operationalisering, implementering, udvikling og forvaltning af Forsvarets HR strategi, herunder bl.a. personelforvaltningen, hvilket indebærer generel forvaltning, kompetenceudvikling, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, samt støtte udarbejdelse af karriereudviklingsplaner for relevant stampersonel.

Stillingen har en høj grad af selvstændig opgaveløsning, primært i koordination med Træregimentets S1, men også i et vist omfang med relevante styrelser, højere stabe, samt myndigheder bredt i Forsvaret.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant med gode evner inden for sagsbehandling, samarbejde og styring af opgaver på tværs af en organisation.
Alternativt er du, en erfaren premierløjtnant som er i gang med/har gennemført videreuddannelse til næste funktionsniveau. Er du en erfaren premierløjtnant, som endnu ikke har gennemført den nødvendige efteruddannelse, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en udnævnelse, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du besidder gode sociale kompetencer.

Du er helhedsorienteret og formår at sætte retning og koordinere indsatsen, således resultater nås til rette tid. Samtidig har du sans for detaljerne i stabsarbejdet, idet præcision og korrekthed er påkrævet.

Du er analytisk velfunderet, med fokus på struktur, og evner at samarbejde bredt i en organisation, hvor vigtigheden i at skabe relationer ses som en styrkelse i den samlede opgaveløsning.

Du forstår vigtigheden af at inddrage/anvende andres kompetencer, erfaringer og synsvinkler i skabelsen af løsninger med høj accept fra involverede parter.

Du er en god kommunikator, både skriftligt og i tale, og formår at rette budskabet til modtageren.

Du er omstillingsberedt og formår at prioritere opdukkende ”mål” med udgangspunkt i et fleksibelt og pragmatisk mindset.

Det er en fordel, at du har erfaring med DeMars og evt. Workzone.

Erfaring med Militærpolititjenesten er ikke et krav. Du skal ved først kommende lejlighed, efter tiltrædelse af stillingen, gennemføre Militærpolitiets officersskursus, hvis du ikke har en baggrund ved Militærpolitiet i forvejen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef ved Militærpolitiet orlogskaptajn Jens Christian Lundsgaard på telefon 25 16 42 38 eller på mail TRR-MP-STCH@mil.dk. Alternativt kan du kontakte netop afgåede chef for Personel- og Administrationen, kaptajn Ali Garde Rahman på telefon 26 74 28 94 eller på mail TRR-MP-300A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den søndag den 4.december 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Tiltrædelse efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

11.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent