Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Major/orlogskaptajn til analyse og planlægning af Forsvarets cyberoperationer


Major/orlogskaptajn til analyse og planlægning af Forsvarets cyberoperationer

Kunne du tænke dig at være en af de bærende kræfter bag Forsvarets kapacitet inden for cyberoperationer? Trives du med komplekse opgaver i et dynamisk og udfordrende miljø tæt på den militærstrategiske og politiske dagligdag? Så har vi lige nu en unik mulighed til dig i planlægningssektionen for cyberoperationer i Operationsstaben i København med gode personlige udviklingsmuligheder og en lang række spændende opgaver.
Om os
Operationsstaben varetager den overordnede planlægning for og indsættelse af Forsvarets enheder i nationale og internationale operationer.

Planlægningssektion for cyberoperationer er en del af Operationsstabens Planlægningsafdeling/J5 og benævnes planlægningssektion cyberspace – i daglig tale J5C.

J5C består for nuværende af syv medarbejdere. Stillingen er nyoprettet, og du vil således få gode muligheder for selv at sammensætte din opgaveportefølje i dialog med dine kommende kollegaer.

Som vores nye kollega vil du komme til at indgå i et team af dedikerede medarbejdere, som brænder for operationer i cyberspace og lysten til at gøre en forskel. Du vil således få nogle dygtige og erfarne militære kollegaer at sparre med i din dagligdag, ligesom vi ligger vægt på at skabe gode betingelser for din faglige og personlige udvikling.
Om stillingen
Cyberspace er stadig et af de relativt nye domæner, hvori Forsvaret skal kunne levere effekt. Du kommer derfor til at medvirke til, at cyberoperationer integreres yderligere i Forsvarets operationer. Du vil komme til at arbejde med både offensive og defensive cybereffekter, og derudover vil du skulle bidrage til den militærfaglige rådgivning af Forsvarets ledelse og det politiske niveau.

Sektionens primære formål er at planlægge anvendelsen af cyberoperationer i Forsvarets operationer. En vigtig opgave derudover er at medvirke til at udbrede viden om området til Forsvarets myndigheder, og sektionen bidrager derfor også til Forsvarets uddannelsesvirksomhed. Derudover vil du få mulighed for at arbejde med NATO og national doktrinudvikling, øvelsesplanlægning og -deltagelse samt studie- og udviklingsvirksomhed.

J5C bidrager, i tæt samarbejde med særligt Forsvarets Efterretningstjeneste, til rådgivning af Forsvarets ledelse inden for cyberoperationer, samt til udfærdigelsen af de operative planer for Forsvarets enheder.

Du vil i din opgaveløsning få tætte samarbejdsrelationer med Forsvarsministeriets departement såvel som øvrige styrelser, kommandoer og Forsvarets værn foruden en række eksterne myndigheder. Der vil derfor være behov for dine evner til dels at indtænke cyberspacekapaciteten bredt, dels til at formidle kompleks viden på en letforståelig måde.

En væsentlig opgave er at indgå som fagspecialist i Operationsstabens mange planlægningsopgaver samt bidrage til hhv. være ansvarlig for projektorienterede opgaver. J5C skal kort fortalt balancere politisk- og militærstrategisk vilje og teknisk evne, således at kapaciteten udnyttes optimalt.

Stillingen varetages med udgangspunkt i en geografisk placering i København ved Forsvarskommandoen i Holmens Kanal 9, og til dels også ved Forsvarets Efterretningstjenestes lokaliteter på Sydamager.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemgået Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende ækvivalerende uddannelse. Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med eller optaget på MMS/MMS-E, du vil således kunne ansættes på en uddannelsesaftale.

Som et vilkår for arbejdet i Operationsstaben, herunder i J5C, forventes det, at du kan arbejde selvstændigt og helhedsorienteret, og at du trives i et dynamisk og omskifteligt miljø. Du sætter en ære i et højt fagligt niveau, er struktureret, analytisk, vedholdende og tager ansvar for dine opgaver. Endelig er du af natur omgængelig og samarbejdsorienteret og kan skabe gode naturlige relationer til vores mange samarbejdspartnere.

Der er ikke krav om, at du på forhånd har en indgående teknisk viden, men det er ønskeligt, at du har en forståelse for området og er interesseret i at lære nyt. Erfaring fra operationer og operationsplanlægning samt stabstjeneste ved en højere stab, vil derudover være en fordel. Endeligt er der behov for, at du kan formulere dig klart og præcist på skrift og i tale, såvel på dansk som på engelsk.

Perioder med øvelsesdeltagelse og diverse rejseaktivitet af kortere varighed, typisk i forbindelse med møder og konferencer, må forventes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for J5C oberstløjtnant Peter Raunholt Sørensen på mobil 29606804 (evt. via SMS i dagtimerne).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 7. december 2022, og vi forventer at holde samtaler umiddelbart derefter. Stillingen ønskes besat fra den 1. februar 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.12.2022

Indrykningsdato

11.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent