Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til udvikling af karriereveje


Sagsbehandler til udvikling af karriereveje

Interesserer du dig for karriereudvikling? Ynder du at se muligheder bredt i organisationen? Er du en stærk formidler – både på skrift og i tale? Så er stilingen som ansvarlig for udviklingen af karriereveje i en nyoprettet projektgruppe i FPS, måske noget for dig.
Om os
Vi søger en sagsbehandler til udviklingsprojekter på chefsergentniveauet. Stillingen er placeret i Forsvarsministeriets Personalestyrelses (FPS) Center for Rekruttering og Karriere (CRK). I centeret arbejder vi hele tiden proaktivt for, at FPS kan medvirke til at sikre den bedst mulige rekruttering, bemanding og fastholdelse af medarbejderne inden for Forsvarsministeriets område.

Det gør vi, fordi det er helt centralt for at kunne løse den operative kerneopgave, og fordi vi ser ind i en fremtid, hvor der er hård konkurrence om arbejdskraften, hvor demografien ændrer sig, og hvor områder som blandt andet den teknologiske udvikling vil kræve helt særlige kompetencer.

Du kommer til at arbejde i Proces- og Udviklingsteamet. Teamet består af et stærkt tværfagligt og alsidigt hold med både militært og civilt uddannet personel, som alle bidrager med forskellige fagligheder og analytiske perspektiver. Aktuelt består teamet af 10 medarbejdere, hvor teamet forventes at vokse yderligere med henblik på at støtte implementeringen af dele af det kommende forsvarsforlig inden for HR.

Sektionen er kendetegnet ved en høj faglighed, fleksibilitet og et stort engagement. Vi har en humoristisk og uformel tone, og vi lægger vægt på samarbejde, der bygger på gensidig tillid og sparring, med henblik på at opnå de bedst mulige løsninger. Du vil derfor få nogle dygtige og erfarne kollegaer at sparre med i din dagligdag, ligesom vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for din faglige og personlige udvikling.
Om stillingen
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du som karriereansvarlig vil stå i spidsen for at kortlægge karriereveje for M100 og M200 niveauet på tværs af ministerområdet, hvis formål er at understøtte en ny HR-politik i rammen af et kommende forsvarsforlig. Du vil indgå i en nyoprettet projektgruppe, som forventes at bestå af en projektleder og ca. 10 projektmedarbejdere. Derudover vil projektorganisationen have et tæt samarbejde med øvrige centre i FPS samt FKO, FMI, FES m.fl.

Din primære opgave vil være indsamle viden om, kortlægge og videreudvikle karrierespor for M100 og M200 på tværs af styrelser og kommandoer med det formål at tydeliggøre, hvilke mulige karriereveje der er på tværs af ministerområdet, men over tid vil opgaverne være mangeartede. Du vil blandt andet skulle:

• Understøtte projektet, sagsbehandlingen og analyserne inden for HR-området og i rammen af en kommende HR-politik samt, kombineret med din viden om kravene fra den operative kerneopgave, skabe grundlaget for den bedst mulige bemanding og fastholdelse – i nutiden og i fremtiden.
• Sikre at tidsplanen for implementering af din del af HR-politikken overholdes.

Du vil således få en bred berøringsflade med både chefer og medarbejdere på tværs af ministerområdet, som vil give dig et unikt indblik i en HR-faglig og politisk-strategisk verden, hvor den operative opgaveløsning er i centrum. Du får således en unik mulighed for at arbejde med forligsimplementering, der skal understøtte effektiv bemanding
af ministerområdet og sikre, at vi kan løse den operative kerneopgave på bedst mulig måde. Du får således god mulighed for at udvikle viden inden for HR, samt udvikle dine personlige kompetencer inden for analyse, samarbejde, sagsbehandling og skriftlighed.

Stillingen giver tillige mulighed for at få et indgående kendskab til FPS opgaver og udvikle netværk på tværs af FPS og til andre myndigheder.
Om dig
Du er chefsergent eller udnævnelsesparat seniorsergent. Det er en fordel, hvis du både har en operativ baggrund samt erfaring fra værnfælles tjeneste.

Det er desuden en fordel, at du har erfaring med sagsbehandling – gerne fra stillinger i en højere stab. Det er afgørende, at du kan se karrieremuligheder for M100 og M200-niveauet bredt i organisationen og på tværs af ministerområdet.

Du trives med udviklingsopgaver og er god til at samarbejde herunder under inddragelse af andre fagligheder og perspektiver. Du evner at nytænke, systematisere og formidle et komplekst område.

Det er afgørende, at du er god til at formulere dig såvel mundtligt som skriftligt. Dit helhedssyn er veludviklet og gør, at du inddrager relevante perspektiver i løsningen af dine opgaver herunder har du et tydeligt fokus på balance mellem medarbejdernes og Forsvarets behov.

Du motiveres ved at indgå i et stærkt team med erfarne kollegaer, hvor I sammen sparrer og kvalificerer de konkrete opgaver. Tilsvarende er du også uden for FPS i stand til at skabe gode personlige relationer til vores mange samarbejdspartnere.

Hvis du har, hvad der skal til, kan vi tilbyde en særdeles spændende stilling, der giver dig mulighed for at være med til at gøre en afgørende forskel inden for udvikling af bemanding på Forsvarsministeriets område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef kaptajn Rune Staal på telefon 32 66 50 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. december 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat den 1. februar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FPS - Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere en 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.
Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

01.12.2022

Indrykningsdato

09.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent