Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til udvikling af karriereveje på Forsvarsministeriets område


Sagsbehandler til udvikling af karriereveje på Forsvarsministeriets område

Interesserer du dig for karriereudvikling? Ynder du at se muligheder bredt i organisationen? Er du en stærk formidler – både på skrift og i tale?
Så er stilingen som ansvarlig for udvikling af karriereveje en nyoprettet projektgruppe i Personalestyrelsen måske noget for dig.
Om os
Vi søger en sagsbehandler til udviklingsprojekter på major/orlogskaptajnsniveauet. Stillingen er placeret i Forsvarsministeriets Personalestyrelses (FPS) Center for Rekruttering og Karriere (CRK).
I centeret arbejder vi hele tiden proaktivt for, at styrelsen kan medvirke til at sikre den bedst mulige rekruttering, bemanding og fastholdelse af medarbejderne inden for Forsvarsministeriets område.

Det gør vi, fordi det er helt centralt for at kunne løse den operative kerneopgave, og fordi vi ser ind i en fremtid, hvor der er hård konkurrence om arbejdskraften, hvor demografien ændrer sig, og hvor områder som blandt andet den teknologiske udvikling vil kræve helt særlige kompetencer.

Du kommer til at arbejde i Proces- og Udviklingsteamet. Teamet består af et stærkt tværfagligt og alsidigt hold med både militært og civilt uddannet personel, som alle bidrager med forskellige fagligheder og analytiske perspektiver. Aktuelt består teamet af 10 medarbejdere, hvor teamet forventes at vokse yderligere med henblik på at støtte implementeringen af dele af det kommende forsvarsforlig inden for HR.

Sektionen er kendetegnet ved en høj faglighed, fleksibilitet og et stort engagement. Vi har en humoristisk og uformel tone, og vi lægger vægt på samarbejde, der bygger på gensidig tillid og sparring, med henblik at opnå de bedst mulige løsninger. Du vil derfor få nogle dygtige og erfarne kollegaer at sparre med i din dagligdag, ligesom vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for din faglige og personlige udvikling.
Om stillingen
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du som karriereansvarlig vil stå i spidsen for at kortlægge karriereveje for M300 og M400 niveauet på tværs af ministerområdet, hvis formål er at understøtte en ny HR-politik i rammen af et kommende forsvarsforlig. Du vil indgå i en nyoprettet projektgruppe, som forventes at bestå af en projektleder og ca. 10 projektmedarbejdere.
Derudover vil projektorganisationen have et tæt samarbejde med øvrige centre i Personalestyrelsen og på tværs af Forsvarsministeriets område.

Din primære opgave vil være at indsamle viden om, kortlægge og videreudvikle karrierespor for M300 og M400 på tværs af styrelser og kommandoer med det formål at tydeliggøre, hvilke mulige karriereveje der er på tværs af ministerområdet., men over tid vil opgaverne være mangeartede. Du vil blandt andet skulle:

• Understøtte projektet, sagsbehandlingen og analyserne inden for HR-området og i rammen af en kommende HR-politik samt, kombineret med din viden om kravene fra den operative kerneopgave, skabe grundlaget for den bedst mulige bemanding og fastholdelse – i nutiden og i fremtiden.

• Sikre at tidsplanen for implementering af din del af HR-politikken overholdes.

Du får en bred berøringsflade med kollegaer i Personalestyrelsen og på resten af ministerområdet, som giver dig et unikt indblik i en HR-faglig og politisk-strategisk verden, hvor den operative opgaveløsning er i centrum.
Du får en unik mulighed for at arbejde med forligsimplementering, der skal understøtte effektiv rekruttering til ministerområdet og sikre, at vi kan løse den operative kerneopgave på bedst mulig måde.
Ligeledes får du gode muligheder for at udvikle eller oparbejde dine kompetencer inden sagsbehandling, HR og tilsvarende dine personlige kompetencer i forhold til analyse, samarbejde, og skriftlighed.

Stillingen giver mulighed for at få et indgående kendskab til styrelsens opgaver og udvikle netværk på tværs af styrelsen og til andre myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.
Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er en fordel, at du har erfaring med sagsbehandling – gerne fra stillinger i en højere stab. Det er afgørende, at du kan se karrieremuligheder for M300-niveauet bredt i organisationen og på tværs af ministerområdet.

Du trives med udviklingsopgaver og er god til at samarbejde herunder under inddragelse af andre fagligheder og perspektiver. Du er stærk analytisk, evner at nytænke, systematisere og formidle et komplekst område.

Du vil få et centralt ansvar for at drive udviklingen af et af HR-politikkens afgørende værktøjer.

Det er afgørende, at du er god til at formulere dig såvel mundtligt som skriftligt. Dit helhedssyn er veludviklet og gør, at du inddrager relevante perspektiver i løsningen af dine opgaver herunder har du et tydeligt fokus på balance mellem medarbejdernes og Forsvarets behov.

Du motiveres ved at indgå i et stærkt team med erfarne kollegaer, hvor I sammen sparrer og kvalificerer de konkrete opgaver. Tilsvarende er du også uden for styrelsen i stand til at skabe gode personlige relationer til vores mange samarbejdspartnere.

Hvis du har, hvad der skal til, kan vi tilbyde en særdeles spændende stilling, der giver dig mulighed for at være med til at gøre en afgørende forskel inden for udvikling af bemanding på Forsvarsministeriets område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og
orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling, så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og enten optaget på Master i Militære Studier, men endnu ikke påbegyndt eller er i gang med at gennemføre studiet, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef kaptajn Rune Staal på telefon 3266 5021.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er nu frolænget til den 31. december 2022.
Der gennemføres ansættelsessamtaler løbende og ugen efter fristens udløb, og stillingen er til besættelse fra 1. februar i det nye år.
Stillingen er med fastansættelse og er placeret i Ballerup.

Er du interesseret i stillingen, så søg venligst stillingen via linket, hvor ansøgning, CV og relevante bilag bedes vedlagt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere en 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.

Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Se evt. mere om os på forpers.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.12.2022

Indrykningsdato

08.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent