Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Stabsofficer til J5 strategisk planlægning ved SHAPE, Belgien


Udstationering:Stabsofficer til J5 strategisk planlægning ved SHAPE, Belgien

Er du interesseret i operationsplanlægning og konceptudvikling på strategisk niveau?
Så er her en spændende stilling ved SHAPE J5 / Strategic Planning Branch, hvor du medvirker til udarbejdelsen af NATO’s strategiske koncepter og planer.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien. J5 Strategic Planning Branch indgår i SHAPE Strategic Development & Preparation Directorate.

SHAPE J5 er ansvarlig for den strategiske udvikling og drift af NATO’s militære planer og koncepter. Denne stilling er placeret i Strategic Planning Team 3, som er et af fem planlægningshold i Strategic Planning Branch (SPB) i rammen af SHAPE J5.

SPB er ansvarlig for at gennemføre de strategiske analyser, herunder særligt konceptudvikling og operationsplanlægning i relation til NATO’s kollektive forsvarsopgave, krisestyringsoperationer og NATOs øvrige aktiviteter, som eksempelvis Training Missions.

Team 3 er hovedansvarlig for udvikling og revision af Advance Plans, herunder (Generic) Contingency Plans (GCOP/COP), Standing Defence Plans (SDP), Graduated Response Plans (GRP)), samt strategisk Crisis Response Planning for såvel skarpe operationer, som øvelsesvirksomhed.

Endvidere er Teamet dybt involveret i implementeringen af ”Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area” (DDA) – specifikt i relation til udviklingen den nye ”DDA Family of Plans”, herunder SACEURs AOR-wide Strategic Plan (SASP), Subordinate Strategic Plans (SSPs) og Regionale Planer (RP), som på sigt forventes at skulle afløse GRP’erne.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer i Planning Team 3 vil den primære opgave være at medvirke til udviklingen af de strategiske planer til støtte for Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) og SHAPEs rolle som Strategic Warfighting Headquarters, herunder bl.a.:
• Udvikling af NATO’s operative visioner, konkrete strategiske initiativer og operative tankepapirer i koordination med NATO HQ, Allied Command Transformation (ACT) og underliggende kommandoer i NATO kommandostruktur og NATO styrkestruktur.
• Hovedplanlægger med ledelses- og koordinationsansvar for processer og produkter i ACO Advanced Planning og Crisis Response Planning
• Ledelse og koordination i relation til SHAPE udvikling af strategiske koncepter og andre operative analyser.
• Indgå i SHAPE Cross-functional Action Teams (CAT), som etableres i tilfælde af store planlægningsopgaver eller når en potentiel krise er under udvikling eller ved akut opstået krise.
• Gennemførelse af planlægningsmøder og konferencer med eksterne myndigheder i relation til igangværende udviklings- og planlægningsopgaver.
• Undervisning på eksterne kurser udenfor SHAPE under emnet NATO’s strategiske planlægningsprocesser (NATO Operations Planning Process (OPP))

Der er en grundlæggende forventning om, at stabsofficerer ved SHAPE – med et strategisk fokus inden for det operative område – kan koordinere og udvikle policy, koncepter og planer inden for NATO fulde opgavespektrum.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller lignende på masterniveau. Vi forventer, at du kan dokumentere en solid koordinationserfaring fra strategisk niveau og gerne fra operative stillinger.
Vi forventer, at du har erfaring med gennemførelse af strategiske analyser inden for det operative opgavespektrum. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i en værnsfælles stab og gerne fra en stilling i NATO.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav. Det er en fordel, at du har kendskab til NATO, herunder både NATO’s strategiske, operative og mere generelle planlægningsprocesser, samt NATOs krisestyringsproces.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på strategisk planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multinationalt og multikulturelt miljø.

Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret lederprofil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Ved udnævnelse vil der blive lagt vægt på, at du vurderes som bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer. Ansættelse i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse vil ske som åremål. Stillingen vil eventuel kunne besættes ved konstitution.
Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37.
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2023, som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter den nye udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT / NATO SECRET.

Det er ønskeligt at du har gennemført Strategic Operations Planning Course (SOPC), kursuskode: JPL-OP-31378 forud for besættelsen af stillingen.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Per O. Knudsen på tlf.: +32 499 54 01 82 eller nuværende stillingsindehaver kommandørkaptajn Peter M. Dannerfjord på tlf.: +32 6544 4424 (mellem 0830 og 1730), alternativt +32 499 42 32 96.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80 eller mail FPS-PHV@mil.DK.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningen stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er ansat som tjenestemand i lønramme 37.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022 og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 49, alternativt uge 50.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

07.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent