Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsofficer til Minewarfare i Planlægningssektionen (N5) i Søværnskommandoen


Stabsofficer til Minewarfare i Planlægningssektionen (N5) i Søværnskommandoen

Lyder Minewarfare, Seabedwarfare og undervandsdomænet spændende? Så er du måske den nye stabsofficer i Søværnskommandoens Planlægningssektion (N5).
Om os
N5 Planlægningssektionen i Søværnskommandoen er placeret i Karup.

Sektionen består af en CH og NK samt 9 stabsofficerer fordelt på følgende teams; Fleet Plans, Operationer, Maritime luftoperationer og Maritime Stabiliseringsindsatser og Kapacitetsopbygning.

N5 er ansvarlig for programlægning og aktivitetsstyring. N5 er ligeledes ansvarlig for opstilling af det operative planlægningsgrundlag for styrkeproduktion, beredskaber og indsættelser. Herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policy-, styrkeproduktions- og udviklingsmæssigt perspektiv.
Om stillingen
Stillingen der er til besættelse, er stillingen som stabsofficer inden for Minewarfare i teamet Operationer. Men du vil skulle forvente, at arbejde på tværs af sektionen, sammen med de øvrige teams.

Stillingens specifikke opgaver, vil tage udgangspunkt i dine evner og erfaring.

Dine hovedopgaver vil blandt andet kunne være:
• SVK repræsentant i mødefora, arbejdsgrupper inden for områderne Minewarfare, Seabedwarfare og undervandsmiljøet generelt.
• Bidrage til operationalisering af Forsvarets koncept for Seabedwarfare.
• Bidrage til søværnets planlægning, herunder SVK handlingsprogram.
• Bidrage til Søværnets langtidsplanlægning ift. indsættelse af søværnets enheder.
• Bidrage til stabsarbejdet ifm. National Forsvarsplan.
• Indgå som CTU ved operationer i undervandsmiljøet.

Stillingen indgår i Søværnskommandoens føringsstab og kan udsendes med denne. Du vil derfor skulle deltage i øvelsesaktivitet med føringsstaben. Afhængigt af erfaringsniveau vil du kunne indgå i SNMCMG1 som COM eller COS når Danmark byder ind på dette.

Der kan forventes deltagelse i møde- og konferencevirksomhed, hvilket inkluderer tjenesterejser til udlandet. Du vil blive tilbudt relativt stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdssted.

Du vil få udleveret FIA/ FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er orlogskaptajn eller erfaren kaptajnløjtnant med god helhedsforståelse og gode analytiske evner.

Såfremt du er kaptajnløjtnant og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er udadvendt og har gode kommunikationsevner. Du har gode sociale evner og situationsfornemmelse, og trives med at arbejde sammen med mennesker fra andre kulturer. Du besidder gode engelsksproglige færdigheder (både skrift og tale), og trives med at samarbejde på tværs af styrelser og myndigheder, både inden for, men også uden for forsvaret.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med, at arbejde med maritime sikkerhedsudfordringer ude i verden, samt erfaring med både personaleledelse og projektledelse. Stabserfaring fra NIV 1 eller 2 en fordel idet man skal kunne koordinere med mange forskellige myndigheder.

Det er en fordel, såfremt du har en baggrund inden for minekrigsførelse.

Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hektiske hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for N5, kommandørkaptajn Brian Møller Ottesen på telefon 22 95 68 57 eller via mail FKO-SV-CHN5@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfrist er søndag den 11. december 2022. Samtaler afholdes snarest efter. stillingen er til besættelse 1. januar 2023 eller snarest muligt derefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

07.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent