Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

IT-supporter til lokal IT-støtte ved Arktisk Kommando i Nuuk (genopslag)


IT-supporter til lokal IT-støtte ved Arktisk Kommando i Nuuk (genopslag)

Synes du også det er spændende at levere IT-support?
Finder du det samtidig interessant at arbejde i en dynamisk og omskiftelig verden?
Om os
Vi i Lokal IT Støtte ved Arktisk Kommando (LITS AKO) er en del af ”Program IT-konsolidering og Transformation” (PIT), som er organisatorisk placeret under Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), der har hovedsæde i Ballerup.

LITS AKO yder støtte og support indenfor Tele/IT området til alle brugere ved AKO samt underlagte enheder.

Vores team består af 3 medarbejdere; en leder Tele/IT tekniker, en Tele/IT tekniker og en IT-supporter.
Vi har alle flere års erfaring inden for Tele/IT og deler sammen ønsket om, at yde den bedst mulige support på kortest tid.

I LITS AKO vægter vi tillid, ærlighed og masser af humor i dagligdagen som nogle af vores vigtige hjørnesten i arbejdet med at betjene personel og underlagte enheder ved Arktisk Kommando.
Om stillingen
Som medarbejder ved LITS AKO kommer du til, at varetage mange spændende og alsidige opgaver inden for drift, service og support.

I jobbet indgår du i vores serviceteam, hvor du giver vores kunder support på mange niveauer.

Dine arbejdsopgaver vil variere fra telefonsupport, personlig kontakt til brugere ved AKO.
Du vil komme til at beskæftige dig med en lang række opgaver, herunder:
• Klargøring, opsætning og installering af FIIN arbejdspladser
• Fejlfinding på hardware og netværk samt AV udstyrs løsninger
• Undervisning af brugere til nye systemer.
• Installation, vedligeholdelse og optimering af fortrinsvis Microsoft løsninger
• Installation og flytning af servere
• Klargøring og support til mobiltelefoniløsninger

Du indgår i teamet på lige vilkår med dine kollegaer. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling og du vil løbende få faglige udfordringer.

LITS AKO og J1 driftstøtte sektionen, har et tæt samarbejde og derfor vil der også kunne forekomme arbejdsopgaver der ligger uden for dit fagområde, og uden for normal arbejdstid.
Om dig
Du er konstabel og er uddannet IT-supporter eller datafagtekniker/elektronikfagtekniker

Du skal have erfaring med netværk (trådløst og kablet), konfiguration af PC, Microsoft server 2012 og nyere samt Active Directory.

Kendskab til Cisco ASA, Firepower og ISE, Remedy ITSM-værktøj og sharepoint vil være en fordel.

Som person er du stabil, struktureret og selvkørende, og du er i stand til at planlægge din egen arbejdsdag med opfølgning og afrapportering. Du trives med opgaver, som er forskellige, og du kan tilpasse dig efter brugerens behov og viden.

Du kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre. Vidensdeling er en selvfølge, og du er fleksibel og omstillingsparat samt har en høj stresstærskel, og er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer. Du trives med både rutineopgaver samt pludseligt opståede opgaver.

Du skal kunne tale og skrive dansk og engelsk på et højt niveau. Endvidere er det et krav, at du har kørekort kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Nuuk.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Michael Bo Nielsen +299 364000 SSG Jens Bertelsen Jørgensen, FKO-A-J102@MIL.DK, tlf. +299 364081 eller +299 582619.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR-partner Kaare Bak ved
Forsvarsministeriets Personelstyrelse på tlf. +299 36 40 92 eller mail FPS-RA-MA02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter på VTC eller Skype.

Stillingen er til besættelse pr. den 15. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.12.2022

Indrykningsdato

04.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent