Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanerende til forsyningscenter SKRYDSTRUP


Næstkommanderende til forsyningscenter SKRYDSTRUP.

Er du den, der kan stå for driften ved forsyningscenter Skrydstrup?
Stillingen som næstkommanderende kræver overblik, gode leder egenskaber og evner til både at kommunikere og motivere.

Besidder du disse egenskaber er stillingen som næstkommanderende helt sikkert noget for dig.
Om os
Vi er en del af Supply Chain Divisionen, som er en moderne logistik virksomhed, der støtter
Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger.

Supply Chain Divisionen har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service.

Supply Chain Divisionen vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange
optimeret, og på at udvide planlægningshorisonten.

Forsyningscenter Skrydstrup er en del af Forsyningsafdelingen, som varetager den direkte
genforsyningen til koncernens enheder og soldater indsat inden for landets grænser såvel som udenfor.

Vi er både civile og militære medarbejdere.

Vi holder en uformel tone, men sætter vores faglighed, og det at kunne yde en rigtig god og stabil service for vores kunder, højt.

Forsyningscenter Skrydstrup består af varemodtagelse, vareudlevering, lager, et
munderingsafsnit samt en filial i Haderslev.

Herudover driver vi et lokalt autoserviceelement (delebil) på flyvestationen og på kasernen i Haderslev.

Vi servicerer Flyvestation Skrydstrup, Slesvigske Fodregiment i Haderslev, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen i Syd- og Sønderjylland.

For nuværende er vi i alt 13 kolleger til at løfte depotets opgaver.
Om stillingen
Vi søger til Forsyningscenter Skrydstrup en seniorsergent med erfaring inden for logistik og
forsyningstjeneste.

Som næstkommanderende på forsyningscentret er du stedfortræder for lederen af Forsyningscenter Skrydstrup, i dennes fravær.

Du forestå den daglige planlægning af driften ved centret og står for vartning af al materiel henhørende under centret.

Derudover agere du forsyningsbefalingsmand for centrets myndighedsbeholdning.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Som person bidrager du aktivt til opgaveløsningen i samspil med vores soldater og egne medarbejdere.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, og du evner at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås i rette tid.

Du har erfaring med logistik i forsvaret og er uddannet i DeMars myndighedsbeholdning,
lagerstyring og lagerbeholdning.

Du er ansvarsbevidst, omgængelig, ordentlig og kan tale med andre mennesker med service i fokus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup i Vojens.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Mikael Bundesen på tlf. 25 55 25 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. november 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.11.2022

Indrykningsdato

01.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent